Y Wythnosau Cyntaf

Mae’r wythnosau cyntaf wedi bod yn brysur ac yn llawn o wahanol brofiadau newydd. Treiliais fy wythnos cyntaf ar gwrs Hawliau Tramwy ar Gyfraith ym Mhlas Tan y Bwlch. Roedd y cwrs yn digwydd bod ymlaen fel roeddwn yn dechrau ar y Cynllun. Mae’r cwrs wedi bod yn hanfodol iawn ac yn werthfawr oherwydd mae wedi rhoi agoriad mawr i’r gwaith llwybrau mi fyddaf yn ei wneud. Roedd y cwrs wedi bod yn trafod hanes llwybrau, cau llwybrau, gwyro llwybrau, a’r broses o gofrestru llwybrau newydd.

Y rhan o’r cwrs roeddwn wedi mwynhau fwyaf oedd edrych ar wahanol ffyrdd o gael pobol anabl fewn i’r cefn gwlad. Un esiampl diddorol oedd pobol oedd yn methu gweld yn dda iawn, er enghraifft rhai pobol gyda ‘’tunnel vision’’. Mae’n well ganddynt gael arwyddion gydag ysgrifen bach iawn oherwydd dyma sut maent yn gweld yn well drwy’r twn nel. Trafodwyd hefyd anableddau llai cyffredin fel ‘’motor neurone disease’’, sydd yn gallu effeithio ar nerfau a cyhyrau yn y corff sydd yn gwneud hi’n anodd iawn yn enwedig pan mae camfeydd ar lwybrau. Mae hyn wedi fy ysgogi i edrych a  datblygu sut rydym fel cyngor yn annog pobol gydag anableddau mewn i’r cefn gwlad.

Yn ystod y cwrs cawsom gyfle i ymweld â gwaith llwybr roedd y Parc Cenedlaethol Eryri wedi bod yn gwneud ar lwybr ger Rhyd Ddu a sut maent wedi addasu yn dda ar gyfer marchogaeth ceffylau. Roedd yn ddiddorol ac yn braf iawn i gael golygfa wych o’r Wyddfa.

Wyddfa

Yn yr wythnosau cyntaf cefais hefyd ymweliad diddorol i Chwarel Dorathea. Agorodd Chwarel Dorathea yn 1820 a chaeodd yn 1970. Roedd yn le unigryw, llawn hanes gyda llawer o gymeriad. Mae pwll chwarel enfawr a dwfn yno ac mae sôn bod llawer o bobol yn gwneud ‘’scuba diving’’ yn pwll y chwarel. Maent yn cael antur yn ymweld ar twneli o dan y dŵr ac mae llawer wedi boddi yn gwneud hyn. Y rheswm roeddynt yn ymweld ar chwarel yw oherwydd bod yn le poblogaidd gyda llawer o bobol yn defnyddio’r llwybrau cerdded oedd yn arwain o amgylch y safle. Roedd un llwybr yn arwain o dan dwnnel ac roedd ei gyflwr wedi dechrau dirywio am fod dipyn o bwysau ar dop y twnnel. Felly, roedd y llwybr wedi cael ei wyro o amgylch y twnnel fel y bod yn fwy diogel i’r cyhoedd gerdded.

Twnel y Chwarel

Rwyf wedi dysgu llawer am y broses o wyro llwybr ac wedi cael gweld chwarel unigryw. Tybed lle fyddai’n ymweld a nesaf? Rwyf yn edrych ymlaen!

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .