Rhoi iechyd meddwl ar yr agenda

Roeddwn wedi gwirioni pan glywais fod siaradwr gwadd yn mynd i fod yn trafod iechyd a lles meddyliol yn ein cyfarfod adran nesaf. Yma, yn y cyfarfod, nes i allu gwerthfawrogi pa mor bwerus ydi cael rhywun yn sefyll o’ch blaenau ac yn rhannu eu profiadau yn gwbl agored.

Chwalfa feddyliol… Geiriau pwerus. Disgynnodd distawrwydd ar yr ystafell orlawn wrth i’r siaradwr gwadd ddweud yr union geiriau hynny. Roedd y sgwrs llawn eiliadau trawiadol fel yr uchod, gan wneud i rywun feddwl am eu hiechyd a lles meddyliol eu hunain. Heb os ac oni bai fydd y sgwrs hon aros yn y cof gen i am amser hir iawn.

Yr hyn wnaeth fy nharo fwyaf yn ystod y sgwrs oedd gallu iechyd meddwl i effeithio unrhyw un ohonom ar unrhyw adeg. Byddai’r siaradwr gwadd eu hunain yn cyfaddef eu bod wedi cael gyrfa lwyddiannus, sydd wedi eu galluogi i deithio i wahanol rannau o’r byd. Ond dydy problemau iechyd meddwl ddim yn discrimineiddio – bachgen neu merch, llaw dde neu llaw chwith, gwallt melyn neu gwallt brown… dydy hynny ddim ots.

Ysbrydoledig. Dyma sut byswn i’n disgrifio’r siaradwr gwadd.

Yn wir, mae effaith sgwrs y siaradwr gwadd i’w clywed yn sgyrsiau’r swyddfa… am ddyddiau wedyn buon ni’n trafod iechyd a lles meddyliol. Sgwrs efallai na fyddai wedi digwydd fel arall.

‘Dan i gyd yn edrych ar ôl ein hiechyd corfforol… Annwyd? I’r fferyllfa amdani… Brechiad ffliw? I’r lle doctors… Torri braich? I’r ysbyty, heb os ac oni bai. Onid yw’n hen bryd i ni gymryd camau tebyg i edrych ar ôl ein hiechyd a lles meddyliol? Dyma brif neges y sgwrs.

Cymryd brêc o’r cyfrifiadur a symud o’r ddesg… Yfed mwy o ddŵr ac yfed llai o goffi… Trio (trio ond ddim pob tro’n llwyddo) cael tua 7-8 awr o gwsg… Dydy’r rhain ddim yn newidiadau chwyldroadol nac ydyn? Ond dyma’r camau dw i’n ceisio cymryd i drio gofalu am fy iechyd a lles meddyliol. Na… tydi pob diwrnod ddim yr un mor llwyddiannus ond dw i’n trio a dyna sy’n bwysig ynde?

Felly oes, mae angen meddwl am ein hiechyd meddwl, ond mae’r Cyngor yn annog ni i fynd gam ymhellach hefyd drwy annog ni i siarad a rhannu profiadau. Mae’n debyg y gall y siaradwr gwadd fod yn ysbrydoliaeth i ni gyd felly… rhannu profiadau yn gwbl agored heb deimlo unrhyw gywilydd.

Mae gan iechyd a lles meddyliol le cadarn ar agenda’r cyngor ac fe ddylai fod ganddo le’r un mor gadarn ar ein hagendau ni i gyd.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .