Cyfnod o Secondiad

Erbyn hyn mae fy nghyfnod yn y tîm caffael yn yr adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol wedi dod i ben, ond tydw i heb symud ymlaen i’r lleoliad nesaf fel y disgwyl. Yn hytrach, rwyf wedi dod oddi ar y Cynllun am y tro, ac ar gyfnod o secondiad fel swyddog yn y tîm contractio a chomisiynu yn yr adran Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Efallai bod y rhai craff ohonoch sydd wedi bod yn dilyn fy mlogiau yn flaenorol wedi sylwi fy mod wedi bod yn y tîm yma ar un o fy lleoliadau blaenorol ar y Cynllun – cyn i mi fynd i’r adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol, ac rydw i bellach wedi ymgartrefu yn ôl yno ers tua 4 mis. Mae’n deimlad braf bod nôl mewn adran yr wyf yn gyfarwydd â hi, ble rwy’n gwybod pwy ydi pwy ac ati sy’n fy nghaniatáu i ddechrau ar fy ngwaith yn syth.

Yn ystod fy nghyfnod blaenorol yn y tîm, roeddwn yn gweithio ar brosiect penodol yn y maes anableddau dysgu. Ond y tro yma rwyf wedi cael amrywiaeth o brosiectau a thasgau gwaith i weithio arnynt. Gall wythnos arferol gynnwys mynychu cyfarfod rhanbarthol, ymweld â chartref gofal, a chymryd rhan mewn cyfarfodydd mewnol yn yr adran.

O ran caffael, rwyf wedi bod yn delio gyda phroses dyfynbris sydyn (contract ble mae ei werth yn golygu nad oes angen mynd drwy’r broses dendr lawn), a nifer o fframweithiau rhanbarthol sydd ar y gweill.

Yn ogystal â gwaith caffael a chomisiynu, mae’r tîm yma hefyd datblygu gwasanaethau o fewn yr adran. Fel rhan o’r gwaith yma, rwyf wedi bod yn mapio’r rhwydweithiau sydd ar gael i bobl hŷn yng Ngwynedd. Pwrpas y gwaith yma yw edrych ar y gwasanaethau sydd ar gael yn y Sir, er mwyn i ni allu sicrhau bod darpariaeth ddigonol yn bodoli a gweld os oes unrhyw fannau ble mae angen datblygiad pellach.

Rwyf hefyd yn gweithio ar ddarn o waith ble mae angen cyd-weithio gydag ein darparwyr, ac o ganlyniad mae llawer o fy amser yn mynd yn ddiweddar yn cyfarfod gyda chartrefi gofal ar draws y Sir.

Er fy mod wedi dod oddi ar y cynllun am gyfnod, rwyf hefyd wedi parhau i gyfrannu i ddigwyddiadau’r Cynllun, megis – cynnal stondin yn Ffair y Glas yng Ngholeg Glynllifon a chynrychioli Cyngor Gwynedd mewn Ffair Yrfaoedd yn Ysgol Glan-y-Môr. Mae’n fraint cael cymryd rhan mewn digwyddiadau o’r fath a chael cyflwyno Cyngor Gwynedd a’i ystod o yrfaoedd i bobl ifanc lleol. Wedi seibiant dros gyfnod yr haf mi fyddwn yn ail-afael ynddi dros y misoedd nesaf, felly cadwch lygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol i weld ble y byddwn yn mynd nesaf!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .