Cymryd ‘NAP’

Helo a chroeso nôl i’m blog!

Roeddwn i’n meddwl y byddai’n syniad da defnyddio’r cyfle yma i roi cipolwg i chi o fy nghymhwyster yn y maes cofrestru.

Rhag ofn nad oeddech chi’n gwybod, mae pob un ohonom (Rheolwyr Yfory ac Arbenigwyr Yfory) fel rhan o’n rôl efo’r cyfle i gwblhau cymhwyster sy’n berthnasol i’n maes.

Felly’r cymhwyster mi fydda i wrthi yn cwblhau dros y 2 flynedd nesaf ydy’r ‘Registrar Generals National Accreditation Programme for Registration Officers’ (neu’r ‘NAP’ yn fyr).  Felly fydda i ddim sôn am gysgu yn y blog yma fel mae’r teitl efallai yn awgrymu… Ond yn hytrach bydda i yn sôn am y NAP– y cymhwyster rydw i’n gweithio tuag ato.

Dyma gymhwyster arbennig i’r maes cofrestru gyda lot o’r dysgu wedi gwreiddio yn y gwaith. Mae hyn mymryn yn wahanol i beth rydw i wedi arfer ar ôl cwblhau gradd yn y brifysgol. “Proses dysgu” – dyna sut dw i’n gweld y cymhwyster hwn. Trio casglu gymaint o wybodaeth a phrofiadau ag y medra i – nid er mwyn ticio bocs neu gwblhau llyfr gwaith yn unig, mae’n fwy na hynny, ond er mwyn gallu datblygu fel arbenigwr tu hwnt i’r cymhwyster hefyd.

Rydw i fymryn yn wahanol i ymgeiswyr eraill y cymhwyster yma ‘dw i’n credu – rydw i’n cwblhau’r cymhwyster fel rhywun sy’n gwbl newydd i’r gwasanaeth cofrestru a heb lawer o brofiad blaenorol o’r maes. Mae hyn yn gallu bod mymryn o her ar adegau gan nad ydw i wedi cael y profiad ymarferol i allu ateb rhai cwestiynau eto. Er hynny, rydw i’n sicr fe ddaw’r profiadau hyn yn eu tro ac rydw i’n hyderus yn dweud byddaf yn dysgu rhywbeth pob diwrnod wrth ddatblygu fy arbenigedd yn y maes.

Mae yna 4 modiwl craidd i’r NAP, ac er bod y ‘NAP’ yn gymhwyster cofrestru yn y bôn,  mae hefyd yn gofyn i mi edrych ar waith awdurdod lleol yn ehangach sydd wedi bod o help mawr wrth ddod i ddeall sut mae’r cyngor yn gweithio yn ystod fy misoedd cyntaf.

Gobeithio bod hyn wedi rhoi trosolwg go dda o’r cymhwyster i chi!

Hwyl,

Emily

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .