Trefnu cais a cyfri’r dyddiau tan y cymhwyster

“Meilir you said? And how do I spell that sorry?” Fel hyn ddechreuodd fy nghyfweliad ffôn ar gyfer y cymhwyster. Chwarae teg, dydw i’m yn siŵr pa mor aml mae aelodau staff Prifysgol Birmingham yn dod ar draws rhywun o’r enw Meilir. Er mwyn sicrhau fy lle ar y cymhwyster cyfweliad dros y ffôn oedd un o’r camau cyntaf yn y broses. Mae’n debygol fydd rhai ohonoch wedi cael profiad fel hyn yn barod, yn ystod cais prifysgol neu gais am swydd efallai. I’r rhai sydd heb, mae’n brofiad gweddol od.

Mewn gwirionedd, mae cyfweliad dros y ffôn yn debyg iawn i gyfweliad ffurfiol neu ganolfan asesu, ar wahan i’r nodweddion amlwg, sef y ffôn a’r ‘stafell wag. Mae’n bwysig eich bod yn frwdfrydig am y gwaith, yn dangos parodrwydd i ddysgu a datblygu ac yn gallu disgrifio eich profiadau a sgiliau mewn goleuni da. Y gwir ydi, fydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn profiad tebyg i hyn yn fuan ar ôl ymuno a’r cynllun, oherwydd mae yna gyfrifoldeb ar bob un ohonom ni fel hyfforddeion i drefnu agweddau o’r cais cymhwyster ein hunain.

Ar yr achlysur yma, taro cais am le ar radd meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus oeddwn i. Mi fydd y radd yn cael ei ddysgu cant y cant ar lein, gyda deuddeg o fodiwlau a thraethawd hir yn cael eu gwasgaru ar draws gyfnod o ddwy flynedd a hanner. Byddaf yn astudio modiwl newydd pob wyth wythnos, modiwlau megis ‘leadership in public services’, ‘managing public money’ a ‘managing in a political environment’. Heb os mae’r cwrs yma wedi cael ei deilwra i’r rhai hynny sydd â dyheadau o arwain yn y sector gyhoeddus yn y dyfodol.

Fel dysgwch wrth ddilyn blogiau’r hyfforddeion eraill, mae’r cymwysterau rydym yn astudio yn amrywio ac yn hollol ddibynnol ar ein maes arbenigol. Er enghraifft, mae Emily yn astudio cymhwyster penodol yn y maes cofrestru, ac Aron yn astudio cymhwyster CIPFA yn y maes cyfrifeg. Does dim amheuaeth bod y cyfle i astudio cymhwyster uwch wedi’u hariannu yn un o’r ffactorau mwyaf atyniadol am y cynllun. Mae’n gyfle arbennig, ac un sydd prin ar gael yma yng Ngogledd Cymru. Felly, cofiwch gadw llygaid ar wefan y cynllun ac ar y cyfryngau cymdeithasol dros y misoedd nesaf, oherwydd mae cyfleoedd newydd ar y ffordd!

Byddaf yn cychwyn y cymhwyster diwedd mis Hydref, felly dwi’n siŵr o sôn ychydig mwy am y cwrs yn y blogiau sydd i ddod, felly gwyliwch allan am fy nghofnod nesaf.

Hwyl am y tro,

Meilir

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .