Cyfnod o Secondiad

Coeso nôl i’m cofnod blog! Mae llawer wedi digwydd ers i mi eich diweddaru, felly dyma gip-olwg o’m hanes dros y misoedd dwetha’!

Y newyddion mwyaf sydd gen i yw fy mod wedi derbyn  secondiad o fewn yr adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol fel Swyddog Data Gwastraff/Ailgylchu.

I restru dim ond ychydig, mae fy rôl yn cynnwys cyfrifoldebau megis:

  • Cyd-gordio a pharatoi gwybodaeth/adroddiadau perthnasol ar gyfer y Cyngor, Cynulliad ac Asiantaeth yr Amgylchedd trwy WDF
  • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd trwy reoli ymgyrchoedd gwahanol ar draws y Sir
  • Delio gyda chytundebau/incwm
  • Trefnu casgliadau
  • Arwain ar brosiectau strategol
  • Cyd-weithio gyda Chynghorau a Sefydliadau eraill

Does dim amheuaeth bod ailgylchu yn flaenoriaeth allweddol i ni fel cenedl, gyda Cymru ar flaen y gad ym maes ailgylchu. Oherwydd hyn, mae cael gweithio ar brosiectau sy’n arwain at y nôd o sicrhau y bydd Cyrmu[n wlad di-wastraff yn gyffroes iawn.

Byddaf yn siwr o adrodd yn ôl ar fy hanesion yma o fewn yr adran – felly gwyliwch allan am fy nghofnod nesaf.

Hwyl- Sara

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .