Lleoliad Addysg a diweddariad Cymhwyster CMI Lefel 7

Ga’i ddechrau drwy ddweud helo mawr i bob un ohonoch chi. Mae blwyddyn gyntaf fy nghyfnod fel hyfforddai rheoli Cyngor Gwynedd wedi hedfan heibio, a dwi bellach wedi cael fy lleoli yn yr adran addysg ers Tachwedd 2018.

Oherwydd natur ymgynghoriadau mewnol a chyhoeddus dwi ddim wedi nac yn gallu adrodd ar gynnwys y gwaith dwi’n gyflawni yn yr adran mewn manylder. Ond mae fy nghyfrifoldebau yn cynnwys cynorthwyo prosiectau swyddogion Moderneiddio Addysg Cyngor Gwynedd. Rydym yn arwain ceisiadau ffedereiddio ysgolion, adolygiadau ysgolion ardal ac adeiladu ysgolion newydd drwy roi sylw manwl i’r cod trefniadaeth ysgolion 2017 – sef canllawiau a mesurau Llywodraeth Cymru.

Dwi wedi dysgu llawer iawn am y maes ac am y sgiliau sydd eu hangen i weithredu yn effeithiol mewn adran brysur fel hon yn y cyngor. Mae gennyf oherwydd profiadau blaenorol sgiliau cyfathrebu da ac mae cyfathrebu cynlluniau cymleth mewn ffordd glir yn rywbeth dwi’n mwynhau ceisio ei gyflawni. Ond mae gweithio yn yr adran addysg yn broses o geisio cyd-weithio a rhannu neges gyda nifer fawr o wahanol gynulleidfaoedd. Yn ddyddiol dwi’n cysylltu gyda phrifathrawon, swyddogion cyngor gwynedd, aelodau etholedig y cyngor, rhieni a llywodraethwyr ysgolion. Fel gallwch ddychmygu rydw i yn parhau i ddysgu ac yn datblygu fel hyfforddai yn y Cyngor!

Yn ychwanegol i weithio yn yr adran addysg dwi yn parhau i astudio cwrs CMI Lefel 7 ym Mhrifysgol Bangor. Bellach rydw i wedi cwblhau 3 modiwl sydd wedi canolbwyntio ar ‘Change Managment, ‘Leadership in Practice’ ac ‘Project Managment’. Byddaf dros y flwyddyn nesaf yn mynychu dau fodiwl arall fydd yn dod ar cyfanswm i 5 modiwl a 6 traethawd.

Ydych chi wedi ystyried gyrfa gyda Cyngor Gwynedd?
Mae’r Cyngor yn mynd i fynd ati yn fuan i ddarganfod y criw nesaf o hyfforddeion yfory.
Cadwch eich golwg ar ein cyfrifon cymdeithasol, ond yn y cyfamser darllenwch ein tudalen cwestiynau cyffredinol cyn ymgeisio: https://cynllunyfory.com/ydych-chi-awydd-ymgeisio-am-le-ar-y-cynllun/

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .