Eisteddfod… yn yr Eisteddfod, Ieee!

 

Ma ne fwy i’r cynllun yma na swyddfa a gwleidyddiaeth, wir i chi.

Ers y blog dwythaf mi ydw i wedi bod yn cyd-weithio yn agos hefo Meilir ac Emily i baratoi at ddiwrnod yn yr Eisteddfod.

I be, glywai chi’n gofyn? Pam fod rhywun yn yr adran gyllid yn mynd i’r Eisteddfod?

Mewn difri, mae marchnata’r cynllun yn rhan bwysig o waith hyfforddai! Y rheswm am hyn ydi mai hanfod y cynllun yw sicrhau olyniaeth yn y Cyngor, ac felly mae’n bwysig codi ymwybyddiaeth am y cynllun i sicrhau fod pawb sydd â diddordeb yn cael cyfle i ymgeisio yn y dyfodol.

Noder fod Alun a Nicola wrthi yn brysur yn trafod pa leoliadau fydd ar gynnig eleni ar hyn o bryd, felly cadwch olwg barcud allan am hyn.

Mi fyddwn ni fel hyfforddeion yn rhannu negeseuon Facebook, Instagram ac yn trafod y cyfleoedd ar y blog yn ogystal, felly dilynwch ein gwefannau cymdeithasol…

https://www.facebook.com/cynlluniauyforycg/

https://www.instagram.com/cynlluniauyforycyngorgwynedd/

Sgwrs a gododd yn fuan rhwng y tri ohonom fel hyfforddeion newydd, a’r to profiadol, oedd bod angen marchnata’r cynllun yn fwy effeithiol. Tra ein bod yn paratoi blogiau a deunydd cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, roeddem yn teimlo fod angen cynyddu dilyniant y gwefannau cymdeithasol a chael deunydd marchnata oedd yn arddangos brand hir dymor, felly dyma brosiect afaelom ni’n tri fel hyfforddeion newydd ynddo.

Hefo’r amcan o fynychu’r eisteddfod fel gwesteion ar stondin Gyrfa Cymru (Diolchiadau mawr i Gyrfa Cymru am hyn) roedd gofyn cael deunydd mewn lle erbyn hynny. Wedi amryw sesiwn yn taflu syniadau, dylunio, ail ddylunio a pherffeithio mi gawsom ni ganlyniad roeddem ni i gyd yn falch iawn ohono, a’r amcan yw cario’r brand yma ymlaen drwy ein gwaith marchnata. (gweler y roller banner isod)

Mi oedd y diwrnod hefyd yn gyfle i roi ffocws ar sgiliau byd gwaith. Mi benderfynom ni fynd a dwy dasg i annog pobl i feddwl am y sgiliau hyn. Roedd un dasg yn ffocysu ar sgiliau cyfathrebu, gwrando a gwaith tîm gyda’r amcan i lunio jig-so tra’n gwisgo mwgwd. Roedd yr unigolyn yn ddibynnol ar gyfarwyddyd clir gan eraill a’i gallu i wrando a phrosesu cyfarwyddyd yn effeithiol. Yr ail weithgaredd oedd wal sgiliau, cyfle i bobl ysgrifennu ac arddangos sgiliau roedden nhw’n cyfri’n bwysig i fyd gwaith.

Beth oedd hanfod hyn?

Cael pobl i feddwl yn gyffredinol am sgiliau byd gwaith, ond yn fwy na hynny, cyfle i feddwl yn ehangach am beth rydym ni yn chwilio amdano yma yn y Cyngor ar gyfer hyfforddeion y dyfodol. Felly fel ym mhob blog, dyma fi yn rhoi tip i chi…

Byddwch yn unigryw, byddwch yn ddyfeisgar, ond cofiwch, mae’r sgiliau creiddiol, a’r gallu i frolio a dangos y rheiny mewn cais, ac ymhellach yn ystod y ganolfan asesu, yn hanfodol.

Dyma ambell lun arall o’r eisteddfod 😀 Hwyl. A

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .