Gwleidyddiaeth Gwynedd

Gan fod yr ochr Wleidyddol yn cael cymaint o ddylanwad ar waith dydd i ddydd y Cyngor ac ar y ddarpariaeth i bobl Gwynedd roeddwn i’n meddwl y byddai’n ddiddorol rhoi trosolwg ar be ‘di be o’r hyn rydw i wedi gweld yn y misoedd cyntaf gan ei glymu hefo fy ngwaith yn y swydd.

Yn ystod yr cyfnod ers dechrau yn yr adran gyllid, un o’r tasgau gafodd ei gyflwyno i mi oedd cyfieithu rhannau o adroddiadau’r adran ar gyfer cyfarfodydd Cabinet. Mi oedd hyn yn rhoi cyfle i mi ddefnyddio fy ngradd a theimlo yn ddefnyddiol heb wneud unrhyw waith cyfrifo. (gan gofio nad yw’r cymhwyster CIPFA yn dechrau nes mis Medi 2019 felly rwy’n reit anwybodus ynghylch cyfrifo) Roedd hyn yn rhoi cyfle i mi gael fy nannedd i mewn i ffigyrau cyllidebau’r adrannau ac i ddechrau dysgu mwy am gyfrifoldebau’r cyfrifwyr yn yr adran.

Roedd tri adroddiad penodol yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet, a rheiny yn edrych ar:

  1. Gyfrifon Terfynol 2018/19. (gyda chrynodeb o bob adran o fewn y Cyngor)
  2. Rhaglen Gyfalaf 2018/19.
  3. Trosolwg Arbedion – Cynnydd ar Wireddu Cynlluniau Arbedion.

Mae modd gweld y ddogfen ar ffurf rhaglen (ynghyd a phob Rhaglen cyfarfod Cabinet, ar wefan y Cyngor)

Fel soniais ynghynt, mi roith flas i chi o’r ochr Wleidyddol sydd yn dylanwadu ar ein holl waith fel tîm y Cyngor ac mi roith flaen i chi yn reit siŵr petai chi’n ystyried ymgeisio ar gyfer un o swyddi’r Cynllun yn y dyfodol.

Dyma’r rhaglen ar gyfer y cyfarfod y bûm i’n rhan ohono:

https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/documents/g2887/Pecyn%20adroddiadau%20cyhoeddus%2021ain-Mai-2019%2013.00%20Y%20Cabinet.pdf?T=10&LLL=1

(efallai bydd rhaid copïo a gludo’r ddolen uchod gan ei bod yn cam-bihafio o bryd i’w gilydd)

Mae’r cyfarfodydd yn cael eu gwe ddarlledu yn ogystal, a do… mi ddewisais i’r sedd tu ôl i’r prif weithredwr fel fy sedd i gymryd nodiadau, felly mi ydw i eisoes yn enwog. Wps!

Dyma ddolen i’r gwe ddarllediad

https://gwynedd.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/422177

Tip sydyn, os yn ystyried ymgeisio am swydd ar Gynllun Yfory, fyddai i edrych ar gyfarfod Cabinet sydd yn ymdrin gyda’r adran y byddwch yn ymgeisio ar ei chyfer, eto i roi blaen i’ch hun.

Mi oedd yn brofiad diddorol iawn, gyda naws y cyfarfod yn ffurfiol, sydd yn naturiol wrth drafod y fath bynciau. Daeth yn gwbl amlwg yn fuan fod Ffordd Gwynedd ( Dyma linc i flog Emily pe hoffech ddysgu mwy – https://cynllunyfory.com/2019/05/23/pa-ffordd-i-wynedd/ ) yn destun oedd wrth wraidd pob sgwrs wrth i’r Cabinet drin a thrafod, oedd yn creu cyswllt braf i’r Gweithdy Croeso, ac yn dangos ei fod yn ethos oedd yn cael ei weithredu ar bob lefel. Mi oedd hi’n ddiddorol gweld y gofynion ar yr aelodau i fod yn atebol i bynciau megis gôr-wariant, ac eto, roedd y gwaith yr oeddwn wedi cael cyfrannu ato yn cynnig cyd-destun i’r drafodaeth.

Pwy a ŵyr a fyddai mynychu cyfarfod fel hyn yn arferol wrth ddechrau swydd newydd yn y Cyngor, ond eto, heb os, mae’n dangos budd bod yn rhan o Gynllun Arbenigwyr Yfory.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .