Ffeindio fy nhraed…

Helo, a chroeso i fy mlog cyntaf. Mae’r wythnosau cyntaf wedi bod yn heriol, yn ddiddorol ac wedi hedfan heibio. Doedd geni ddim llawer o brofiad o’r maes anabledd dysgu na’r maes oedolion yn cerdded mewn i’r swyddfa ar fy niwrnod cyntaf. Felly fel gallwch ddychmygu mae’r mis diwethaf wedi bod fel mynd yn ôl i’r ysgol, lot o waith dysgu a chofio! Erbyn hyn, dwi wir yn gallu gwerthfawrogi pa mor gymhleth yw rhai o’r achosion sydd yn pasio trwy ddwylo’r gwasanaeth anabledd dysgu.

Fel rhan o fy rôl fel Hyfforddai Llesiant mi fyddai wedi fy lleoli yn y gwasanaeth anabledd dysgu am bron i dair blynedd. Yn ystod y cyfnod yma mi fyddai, fel pob hyfforddai arall ar y cynllun, yn astudio cymhwyster penodol i’r maes gwaith. Prif nod y gwasanaeth yw datblygu cyfleoedd newydd i unigolion gydag anableddau dysgu, a hyrwyddo eu hannibyniaeth a llesiant. Yn ystod fy amser ar y cynllun rwy’n tybio bydd tua chwarter o fy amser yn cael ei dreulio yn gweithio ar brosiectau sydd yn gobeithio cyflawni’r uchod. Hyd yn hyn, rwyf wedi cael y cyfle i gyfrannu at ddau brif brosiect – gydag un o rhain ar fy stepen drws yma yng Nghaernarfon.

Galwch Acw

Galwch Acw yw enw un o’r prif brosiectau dwi wedi bod yn gweithio ar dros y mis diwethaf. Siop newydd fydd Galwch Acw, wedi’i leoli ar Stryd Bangor yng Nghaernarfon. Bwriad y datblygiad yw cynnig cyfleoedd hyfforddi ynghyd a datblygu sgiliau i oedolion ag anabledd dysgu er mwyn sicrhau cyfleoedd gwaith i’r dyfodol. Fe fydd y siop yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch wedi ei wneud gan unigolion yn yr hybiau a’r gweithdai lleol e.e. gwaith coed unigryw a chrefftau wedi’u gwneud â llaw. Yn ogystal, bydd Galwch Acw yn ymddwyn fel canolbwynt i’r gymuned trwy gynnig lle i unigolion alw acw am sgwrs a phaned, neu gynnig cyfleoedd i gymdeithasu gyda’r nos ac ar y penwythnos.

Ond pa fath o waith mae hyfforddai yn gwneud ar brosiect fel hwn? Dwi’n amau mae dyma’r cwestiwn fydd llawer ohonoch yn ei ofyn! Hyd yn hyn, gwaith ymchwil a threfnu sydd wedi cymryd llawer o fy amser – ond rwy’n bwriadu mynd ati i helpu gyda’r gwaith paentio pan fydd y cyfle yn codi!

Un o’r ffactorau sydd yn gwneud y prosiect yma yn unigryw yw’r ffaith fod camerâu yn mynd i fod ar y safle yn dilyn datblygiad y prosiect. Mi gafodd y prosiect yma ei ddewis i fod yn un o’r chwe prosiect fydd yn ymddangos ar gyfres newydd ‘Prosiect Pum Mil’ ar sianel S4C. Roedd yn broses hynod gystadleuol, gyda dros 200 o geisiadau yn cael eu cyflwyno. Fel mae enw’r rhaglen yn awgrymu, mae’r prosiectau sydd yn cael eu dewis yn cael buddsoddiad o £5,000. Yn yr achos yma mi fydd yr arian yn mynd at nwyddau a deunyddiau i adnewyddu’r adeilad a’i wneud yn addas i’w bwrpas.

Yn amlwg, mae hwn yn brosiect arbennig iawn fydd yn dod a llawer o fudd i lawer o bobl yn ein Sir. Mae yna lawer o waith adnewyddu ar yr adeilad cyn lansio’r siop, fel y gwelwch o’r lluniau isod! Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygaid ar fy mlog er mwyn gweld sut ddatblygodd y prosiect, ac mae croeso i chi gysylltu os oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli ychydig o’ch amser ar benwythnos y 5ed i’r 7fed o Orffennaf!

Hwyl am y tro,

Meilir

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .