I Ble’r Aeth Yr Wythnosau???

Wel, ma’ bron i bump wythnos wedi pasio erbyn hyn ac mae’n braf dweud fy mod wedi hen setlo ‘mewn…

Ond bobl annwyl, i ble’r aeth pump wythnos?

Mai wedi bod yn gyfnod gwyllt o’r awr gyntaf, hyd heddiw… Cyfarfod dwsinau o weithwyr clên y Cyngor mewn amryw adran wahanol wrth setlo mewn i fywyd yng Nghyfrifeg Ganolog, canolbwynt popeth cyllidol. Wrth gwrs, mae gan bob adran eu rôl i chwarae i reoli cyllideb y Cyngor ond Cyllid Canol sydd yn gwirio’r holl waith, ac yn sicrhau fod popeth yn dod at ei gilydd wrth gau’r cyfrifon blynyddol, ac yn fwy na hynny, yn sicrhau fod gwersi yn cael ei dysgu wrth astudio’r gwariant. Mae’r pump wythnos wedi dysgu llwyth i mi eisoes, a bellach dwi’n ymwybodol iawn nad oes ‘ne ffasiwn beth a chwestiwn gwirion.

O fewn 24 awr mi oeddwn i wyneb yn wyneb hefo Prif Weithredwr y Cyngor ar weithdy croeso, ac mi oedd y neges yn glir am bwysigrwydd pob aelod o staff wrth sicrhau ein bod yn gweithredu Ffordd Gwynedd er mwy sicrhau fod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn gwneud fel tîm.

Mae’r Cynllun yn dangos eisoes pa mor werthfawr fydd y tair blynedd i mi, hefo ffocws ar Ddysgu a Datblygu er mwyn hogi sgiliau. Mi wnes i ffeindio Sesiwn ar Ddemocratiaeth y Cyngor (yr ochr Wleidyddol) yn hynod ddiddorol ag yn agoriad llygad i’r penderfyniadau sydd yn lliwio trywydd dydd i ddydd yr adrannau.

Un gwendid amlwg oedd gen i (wnaeth ddangos ei ben yn yr asesiad) wrth ddechrau’r swydd oedd fy nefnydd (neu ddiffyg defnydd) o Excel – ie… a fi’n dod i weithio ym myd cyllid – felly cymrwch y wers fod be welwn ni fel gwendid fel unigolion ddim yn cau’r drws yn glep pan mai’n dod i’r Cynlluniau yma. O fewn wythnos roeddwn i’n mynychu cwrs mewnol i ddatblygu ac yn gadel fil gwaith yn fwy hyderus. Mae’r cwrs safon uwch eisoes yn fy nyddiadur. Mi ydw i wedi cael cyfarfod Mentor Cynllun, mynychu cyfarfod hyfforddeion a chael fy nghyflwyno i unigolion gwerthfawr yng nghyd-destun rhwydweithio – pwy all wir ddweud fod hyn ar gael o fewn 5 wythnos o ddechrau’r mwyafrif o swyddi???

Ac wrth nodi manteision y Cynllun a be ‘di be efo’r swydd, rhaid i mi gofio sôn mod i wedi cofrestru am y cymhwyster CIPFA yn ystod yr wythnosau cyntaf ‘ma hefyd. Cyfle euraidd i gael cymhwyster proffesiynol tra’n ennill cyflog gyda chefnogaeth lawn y Cyngor. Mi fydd ne drip neu ddau i Fanceinion ym mis Medi nes Tachwedd, a’r arholiadau cyntaf cyn y Nadolig. Ddylwn i byth gyfaddef mod i’n edrych ymlaen i wneud arholiadau wedi 7 mlynedd i ffwrdd o’r Brifysgol ond mae peidio gwneud cwrs cyfrifeg yn y Brifysgol yn rhywbeth rydw i wedi ei ddifaru, felly mae hwn yn gyfle arbennig. Mae’r Cyngor eisoes wedi fy annog i fynychu cwrs CIPFA fydd yn cyflwyno cyllid awdurdod lleol i mi ym mis Mehefin felly mae hyn eto’n dangos y gefnogaeth o’r dechrau un.

Mae’n chwa o awyr iach fod byd gwaith a dysgu hyd yn hyn i gyd wedi bod drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal, un o fuddion amlwg gweithio i’r Cyngor, ynghyd a dwsinau o rai eraill fydd ar gael i chi weld pan fydd y swydd ddisgrifiadau yn cael eu rhyddhau. Wrth gwrs mae gen i rôl bwysig fel hyfforddai i hyrwyddo’r cyfle euraidd mae’r Cynllun yn gynnig felly cadwch olwg allan ar y blog i gael clywed be ‘di be. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn tudalennau Facebook ag Instagram y cynllun yn ogystal er mwyn cadw fyny efo’r hanesion.

Welai chi’n fuan

A

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .