Pa ‘Ffordd’ i Wynedd?

Mae’n anodd credu bod fy niweddariad blog diwethaf bron i fis yn ôl bellach… rydw i’n meddwl bod hynny’n arwydd o fy mrwdfrydedd i ymgolli fy hun yn yr holl brofiadau rydw i wedi cael hyd yma (rhywbeth ‘dw i’n gobeithio bydd yn parhau ar hyd y 2 flynedd).

Un o’r profiadau hyn oedd cael mynd ar gwrs ‘Ffordd Gwynedd’.

Beth yw ‘Ffordd Gwynedd’ gofynnwch chi? Wel, yn syml iawn enw ar y ‘ffordd’ rydym yn gweithio yma yng Nghyngor Gwynedd yw ‘Ffordd Gwynedd’ sy’n golygu rhoi pobl Gwynedd wrth wraidd y gwaith rydym yn gwneud. Nid un peth penodol ydi o felly – mae’n cynnwys casgliad o ymddygiadau, diwylliant, arferion a llawer iawn mwy.

Roedd yn gwrs 6 diwrnod ond cafodd ei gynnal dros gyfnod o 6 wythnos.  Amhosib ‘dw i meddwl yw cywasgu cynnwys y 6 diwrnod i mewn i un diweddariad blog ac i ddeud y gwir dydw i ddim eisiau datgelu gormod o ‘spoilers’ chwaith, rhag ofn bod rhywun sy’n darllen hwn yn cael y cyfle i fynd ar y cwrs eu hunain yn y dyfodol!

Roedd y cwrs yn arbennig ar gyfer rheolwyr. Ond Emily, dwyt ti ddim yn rheolwr… Cywir, dydw i ddim yn rheolwr, felly rydw i’n teimlo’n lwcus iawn o gael mynd ar y cwrs. Pam felly ydw i wedi cael y cyfle i fynd ar y cwrs yn y lle cyntaf?

Wel, fel rydw i’n sôn ar fy nhudalen ‘Dewch i adnabod Emily’ mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y gwasanaeth cofrestru i drawsnewid y gwasanaeth a gwneud rhai o’n gwasanaethau ar gael i’r cyhoedd ar adegau mwy cyfleus iddyn nhw. Sicrhau bod y gwasanaeth yn canolbwyntio ar beth sy’n bwysig i’r cwsmer.

Er mwyn trawsnewid gwasanaeth rhaid cael dealltwriaeth gadarn o’r gwasanaeth hwnnw, ac yn sicr mae’r cwrs wedi rhoi’r ‘tools’ i mi er mwyn gallu gwneud hynny.  Ochr yn ochr â’r ‘tools’ hyn, un o’r prif bethau sydd wedi aros yn y co’ gen i o’r cwrs yw mai man cychwyn ceisio sicrhau’r ddealltwriaeth uchod yw ystyried popeth drwy lygaid pobl Gwynedd, yn hytrach na thrwy lygaid y sefydliad a’i staff pob amser.

Mae’n rhaid i mi gyfaddef, dyma un o’r profiadau gorau rydw i wedi cael yn ystod fy nghyfnod byr ar y cynllun hyd yma. ‘Dw i’n hyderus bydd y profiad yma o weithio gyda rheolwyr ac arweinwyr o adrannau gwahanol, rhannu ein syniadau a phrofiadau, yn werthfawr iawn i mi dros y 2 flynedd nesa’ wrth i mi weithio ar y prosiect o drawsnewid y gwasanaeth.

Nid tasg hawdd fydd trawsnewid gwasanaeth wrth gwrs, ac nid rhywbeth fydd yn digwydd dros nos chwaith – ond rydw i’n edrych ymlaen at yr her a chael y cyfle i roi’r hyn rydw i wedi dysgu ar waith go iawn o fewn y gwasanaeth cofrestru.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .