Adlewyrchu ar fy wythnosau cyntaf…

‘Dw i wedi bod yn y rôl bron i fis bellach ac heb os, mae’r wythnosau cyntaf ‘ma wedi hedfan! ‘Dw i’n eistedd rŵan yn ysgrifennu’r blog ‘ma, yn adlewyrchu ar fy wythnosau cyntaf, ac yn sylweddoli faint o brofiadau amrywiol, gwerthfawr rydw i wedi eu cael mewn cyfnod mor fyr.

Petawn i yn gorfod disgrifio fy wythnosau cyntaf fel hyfforddai gan ddefnyddio un gair yn unig, y gair hwnnw fyddai “prysur”! ‘Dw i am drio rhoi trosolwg o’r prysurdeb yma i chi, ond na i hefyd drio cadw hynny mor fyr â phosib i chi.

Roedd yr wythnos gyntaf yn wythnos anwytho i ddweud y gwir – cyfarfod fy rheolwr llinell, fy rheolwr proffesiynol, fy arweinydd tîm, fy nghyd-weithwyr ac ymgartrefu yn fy swyddfa newydd. Felly fel y gallwch gredu, wythnos o drio cofio lot o enwau a lot o wynebau!

Yr ail a’r drydedd wythnos wedyn yn trefnu a mynd allan i ymweld â’r rheng flaen – gan gynnwys ymweld â Siop Gwynedd Pwllheli a Galw Gwynedd, Canolfan Gyswllt y Cyngor. Roedd gwrando ar amryw o alwadau yn y ganolfan gyswllt yn brofiad gwerthfawr tu hwnt. Coeliwch chi fi, mae gweithwyr y ganolfan gyswllt yn gwneud llawer iawn mwy na throsglwyddo galwadau ac ateb cwestiynau cyffredinol! Maent yn gwneud apwyntiadau i gofrestru genedigaethau a marwolaethau, delio gyda thaliadau treth cyngor, asesu ffurflenni cais bathodynnau glas, dosbarthu tocynnau parcio, archebu biniau a llawer iawn mwy! Dyma fy nghanfyddiad i ar ôl treulio 3 diwrnod yn y ganolfan gyswllt – mae’n rhaid i’r gweithwyr fod yn rhyw fath o “encyclopaedia” ac yn arbenigwyr mewn sawl maes gan gyflawni rôl allweddol i’r cyngor!

Yn yr wythnosau cyntaf ‘ma ‘dw i hefyd wedi dechrau cael fy hyfforddi sut i gofrestru genedigaethau a marwolaethau – mae hyn yn ymwneud mwy â fy rôl dydd i ddydd mewn gwirionedd. Bydd yr hyfforddiant yma yn cario ‘mlaen yn ystod yr wythnosau nesaf…

‘Dw i hefyd wedi cael y fraint o fynychu cwrs hyfforddiant ‘Ffordd Gwynedd’ – dyma i chi brofiad ‘thought provoking’ fel y bydden nhw’n deud yn y Saesneg. Mae hwn yn gwrs 6 wythnos ac rydw i’n gobeithio ysgrifennu blog i’ch diweddaru ar ddiwedd y cwrs hwn felly cadwch lygaid ar y dudalen yma.

Dim ond pan mae rhywun yn cymryd cam yn ôl y mae hi’n bosib gwir gwerthfawrogi cyfoeth y profiadau y maent wedi cael. ‘Dw i’n edrych ymlaen felly at weld pa brofiadau bydda i wedi cael ar ddiwedd y 2 flynedd ac rydw i’n edrych ymlaen at gael rhannu’r profiadau ‘ma gyda chi!

Hwyl am y tro,

Emily

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .