Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Wedi seibiant dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, dw i bellach wedi dechrau fy nghyfnod mewn lleoliad newydd gyda’r tîm caffael yn yr adran priffyrdd a bwrdeistrefol.

Yn yr adran oedolion, iechyd a llesiant yr oeddwn wedi fy lleoli yn flaenorol, a thra bod holl adrannau’r Cyngor yn gweithio i roi pobl Gwynedd yn ganolog i’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig, yn amlwg mae yna wahaniaethau mawr rhwng darparu gwasanaeth gofal a chynnal ffyrdd neu gasglu gwastraff ac ailgylchu.

Rhaid wrth gwrs, gadw hyn mewn cof wrth gaffael – tra bod yr un nodau caffael o gael gwerth am arian a chadw’r budd yn lleol yn gyson trwy’r Cyngor, mae yna wahanol ffactorau i’w ystyried mewn adrannau penodol hefyd – roedd angen meddwl am lesiant yr unigolyn a oedd yn derbyn gofal yn yr adran oedolion, iechyd a llesiant, tra bod mwy o nwyddau a gweithiau yn cael eu prynu yn yr adran priffyrdd a bwrdeistrefol gan olygu bod angen gwybod a deall mwy o’r ochr dechnegol o beirianneg ac ati.

Fel pob lleoliad, rydw i wedi bod yn brysur yn y cyfnod cychwynnol yn dysgu a chael gweld beth yw gwasanaethau’r adran, beth sydd yn cael ei gaffael a beth yw anghenion y gwasanaethau.

CAERGYLCHU

Mae Gwynedd yn sir flaengar o ran ailgylchu, ac felly mae’r Caergylchu yn lleoliad hollbwysig, a phrysur tu hwnt! Efallai eich bod wedi ymweld â’r rhan sydd ar agor i’r cyhoedd i ddod ag ailgylchu eu hunain megis cardfwrdd neu bren, ond yma hefyd yng Nghaergylchu Cibyn mae eich holl ailgylchu o’ch cartref yn dod i gael ei ddidoli. Cefais gyfle i weld y broses o ddidoli’r ailgylchu wedi i’r lorïau ddod â llwythi i mewn, gyda chludfeltiau yn cludo’r ailgylchu o un rhan i’r llall, y peiriant magnetig sy’n didoli’r plastig, dur ac alwminiwm, y staff yn didoli’r gwahanol fathau o blastig, a pheiriannau yn cywasgu’r deunyddiau i fyrnau.

This slideshow requires JavaScript.

Wrth gwrs, mae’n rhaid caffael yr holl offer ar gyfer y broses yma ac mae cael y cyfle i weld beth yw’r anghenion yn hollbwysig er mwyn sicrhau ein bod yn prynu’r offer cywir. Enghraifft o hyn yw bod angen gwahanol beiriannau ‘forklift’ ar gyfer gwahanol rannau o’r broses – rhai o faint mwy i lwytho’r ysbwriel i’r lorri, rhai penodol i godi’r byrnau ailgylchu wedi’i gywasgu, a rhai sy’n gallu addasu eu taldra er mwyn mynd i fannau gwahanol yn y safle.

Y DEPO YNG NGHIBYN

Mae’r depo yng Nghibyn yn fan canolog i wasanaethau’r adran yn ardal Arfon (mae depos ar wahân yn ardaloedd Dwyfor a Meirionydd) – cefais y cyfle i fynd o gwmpas y depo, deall beth ydi beth, pwy yw pwy a beth yw’r gwasanaethau a gaiff eu rhedeg oddi yma. Yma y mae bwrlwm yn y Gaeaf wrth i’r lorïau graeanu fynd a dod yn gyson i’w llenwi â halen cyn mynd i raeanu’r ffyrdd, y garej sy’n trwsio cerbydau a lorïau’r cyngor, y faniau a gaiff eu defnyddio gyda’r gwaith lôn ayyb.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .