Cyngor cyn ymgeisio…

Os wyt ti’n meddwl ymgeisio am le fel hyfforddai arbenigol yn rhan o Gynlluniau Yfory Cyngor Gwynedd, fy nghyngor cyntaf i ydi, cer amdani! Rydw i a phawb arall sydd yn rhan o Gynlluniau Yfory wedi bod yn yr un sefyllfa a thi, yn pendroni ac yn gobeithio byddai ein ceisiadau ni’n ddigon cryf – felly  paid a phoeni, bydd yn ddewr, ac ystyria beth ydi’r peth gwaethaf all ddigwydd os gwnei di gyflwyno cais?

Yn athrawes gynradd gymwysedig gyda gradd mewn Seicoleg, mi benderfynais i ymgeisio am le ar Gynllun Rheolwyr Yfory. Bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, ‘dw i’n difaru dim!

Pan oeddwn i’n ymgeisio am le ar y Cynllun, roeddwn i ar dân eisiau dysgu mwy am y Cynllun a’r broses ymgeisio, ac fe fyddwn i wedi bod wrth fy modd yn derbyn cyngor gan rywun oedd wedi bod drwy’r profiad eu hun. Felly dyma grynodeb o’m 5 darn o gyngor i ti!

  1. Y cam cyntaf yw darllen ac ymchwilio i’r Cynllun – galli wneud hyn drwy ddarllen ein pecyn gwybodaeth, darllen ein blogiau ni, gwylio’r fideos, neu ein dilyn ar ein tudalennau cymdeithasol!
  2. Byddwn yn argymell i ti ddewis dy faes yn ofalus, gan mai yn y maes yma byddi’n arbenigo ac yn cwblhau dy gymhwyster, felly bydd yn rhan annatod o dy waith bob dydd. Eleni rydym yn chwilio am dri hyfforddai yn y meysydd: cyllid, cofrestru a llesiant. Pa faes sydd yn mynd a’th fryd di?
  3. Gwna’n siŵr dy fod wedi paratoi ar gyfer y Ganolfan Asesu a’r cyfweliad – mi fydd yn ddiwrnod blinedig a heriol, felly gwna dy orau, mwynha’r profiad o gyfarfod yr ymgeiswyr eraill a phaid a bod yn rhy galed arno ti dy hun!
  4. Cofia mai edrych am hyfforddeion ydym ni – does dim disgwyl i ti fod yn arbenigwr o unrhyw fath yn y maes o’th ddewis eto! Bydd sicrhau dy le ar y Cynllun yn rhoi’r cyfle yma i ti ddysgu am dy faes ac felly byddwn yn edrych am barodrwydd i ddysgu a datblygu.
  5. Os wyt ti angen unrhyw gymorth neu gyngor – cysyllta! Pwy well i holi am wybodaeth na unigolion fel ti!

Pob lwc!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .