Y newid mawr a’r cyfnod hiraf!

Gai gychwyn drwy ymddiheuro bod y blog wedi bod yn dawel, mae hynny o ganlyniad i bob lot o symud o un lle i’r llall wedi digwydd.

Dwi wedi symud o un prosiect hyfryd gydag adran OEDOLION y Cyngor i adran hollol newydd arall i mi sef ADDYSG. Dwi bellach wedi fy lleoli gyda thîm MODERNEIDDIO ADDYSG am yr 8 mis nesaf!

Mae gennyf lot i’w adrodd, felly dyma ddechrau arni:

CIST COF CYMUNED- (Prosiect OEDOLION):

Mae’r prosiect yma wedi cropian, cerdded, rhedeg a hedfan ers i ni gael y dasg o gael profiad ym maes OEDOLION Cyngor Gwynedd nol yn Nhachwedd 2018. Y bwriad oedd creu rhywbeth oedd yn mynd i alluogi Sara a minnau weld a phrofi gwasanaethau rheng flaen yn y cartrefi preswyl yng Ngwynedd.

Aethpwyd ati i greu prosiect oedd am alluogi ni i sgwrsio gyda’r preswylwyr a gweld drosom ein hunain beth ydy gweithio yn y maes gofal. Er nad oeddem wedi treulio’r cyfnod yma bob dydd yn y cartrefi preswyl; ffocws ein gwaith oedd y bobl hynny sydd bellach wedi ymgartrefu yng nghartrefi preswyl Gwynedd.

Ym mhob cist cymuned roedd:
– Albwm lluniau yn llawn hen luniau o unai ardal Dyffryn Nantlle, Pen Llyn, Blaenau Ffestiniog a’r Cylch
– CD sy’n cynnwys hen glipiau sain o archif y BBC
– Llyfrau hanes lleol a lluniau am bob ardal benodol
– Llyfr scrap A3 mawr gwag er mwyn bod y preswylwyr yn llenwi’r tudalennau gyda’i lluniau eu hunain.

Cafwyd ymateb hyfryd i’r prosiect drwy gydol y cyfnod. Gallaf adrodd bod amryw sylw yn y wasg wedi bod i’r prosiect hefyd. Cefais gyfle i siarad ar raglen radio Aled Hughes (BBC Radio Cymru), Heart FM, Capital Radio, Post Prynhawn (BBC Radio Cymru) am y prosiect. Cafwyd datganiad i’r wasg eu creu yn Gymraeg a Saesneg ac ymddangosodd hwnnw yn y Cambrian News a Lleol.Cymru (http://www.lleol.cymru/blog/cyflwyno-cist-cof-cymuned-i-gartrefi-gofal-gwynedd.html).

Profiad hyfryd oedd gweithio gyda Sara ar y prosiect arbennig yma!

Lle dwi arni erbyn hyn!

Dwi bellach wedi ymgartrefu yn yr adran addysg. Mae bod yma yn ofnadwy o ddiddorol ac yn wahanol bob dydd. Amryw o weithiau dwi wedi ystyried cymhwyso i fynd yn athro, ond dydy’r amser ddim wedi bod yn gyfleus nac yn realistic. Yn rhyfedd felly mae gweithio yma yn ateb yr awydd bach yna o weithio ym myd addysg sy’n perthyn i mi.

Dwi hefyd wedi bod ar gwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl sydd i weld yn holl bwysig ar gyfer gallu ymdopi a pharhau i weithio yn yr oes rydym yn byw ynddo heddiw.

Yn ychwanegol i hyn mae Sara a minnau wedi cychwyn ar ein cymhwyster CMI Lefel 7 mewn Rheolaeth Prosiect a Chynllunio Strategol sy’n cael ei ddysgu yn Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor.

Gan obeithio allu eich diweddaru yn amlach!

Hwyl am y tro,

Arawn

 

 

.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .