Rhoi iechyd meddwl ar yr agenda

Roeddwn wedi gwirioni pan glywais fod siaradwr gwadd yn mynd i fod yn trafod iechyd a lles meddyliol yn ein cyfarfod adran nesaf. Yma, yn y cyfarfod, nes i allu gwerthfawrogi pa mor bwerus ydi cael rhywun yn sefyll o’ch blaenau ac yn rhannu eu profiadau yn gwbl agored. Chwalfa feddyliol... Geiriau pwerus. Disgynnodd distawrwydd … Continue reading Rhoi iechyd meddwl ar yr agenda

Trefnu cais a cyfri’r dyddiau tan y cymhwyster

“Meilir you said? And how do I spell that sorry?” Fel hyn ddechreuodd fy nghyfweliad ffôn ar gyfer y cymhwyster. Chwarae teg, dydw i’m yn siŵr pa mor aml mae aelodau staff Prifysgol Birmingham yn dod ar draws rhywun o’r enw Meilir. Er mwyn sicrhau fy lle ar y cymhwyster cyfweliad dros y ffôn oedd … Continue reading Trefnu cais a cyfri’r dyddiau tan y cymhwyster

Lleoliad Addysg a diweddariad Cymhwyster CMI Lefel 7

Ga'i ddechrau drwy ddweud helo mawr i bob un ohonoch chi. Mae blwyddyn gyntaf fy nghyfnod fel hyfforddai rheoli Cyngor Gwynedd wedi hedfan heibio, a dwi bellach wedi cael fy lleoli yn yr adran addysg ers Tachwedd 2018. Oherwydd natur ymgynghoriadau mewnol a chyhoeddus dwi ddim wedi nac yn gallu adrodd ar gynnwys y gwaith … Continue reading Lleoliad Addysg a diweddariad Cymhwyster CMI Lefel 7