Cyfryngau Cymdeithasol

A hithau yn adeg y Nadolig, mae lluniau o bobl yn siopa, yn addurno ac yn gwledda i weld ym mhob man wrth i mi edrych ar fy nhudalennau cyfryngau cymdeithasol. Wrth gerdded drwy ganolfan siopa brysur rydw i yn gwenu i mi fy hun wrth weld person yn stryffaglio i ddal diod poeth Nadoligaidd, bagiau siopa, a ffôn symudol, wrth geisio tynnu’r llun perffaith yn ymyl model o Siôn Corn, deg pengwin, a dau garw.

Tydi hi ddim yn gyfrinach fod pŵer enfawr i gyfryngau cymdeithasol, ac mae gwella, tocio a newid ambell i lun yn gallu cynhyrchu ffortiwn fechan i gwmnïau a’u modelau. Gall sicrhau un llun da droi yn waith i ddegau o bobl yn gyfrifol am oleuo, colur, gwallt, gwisg a lleoliad, ac mae’n cymryd llawer o amser ac adnoddau i’w wneud yn iawn.

Er mai gwasanaeth cyhoeddus yw’r Cyngor, rydym ni hefyd yn cynnig gwasanaeth i’r cyhoedd ac yn awyddus iawn iddynt ddysgu am yr hyn sydd ar gael iddynt yn eu hardaloedd. Mae gwaith da yn digwydd ar draws y Sir ac yn aml iawn mae’r gwaith yn llwyddo, ond mae hyrwyddo digwyddiadau, denu cynulleidfaoedd, a dangos llwyddiant drwy luniau, fideos a negeseuon yn waith ynddo i hun – rhywbeth y mae ein timau yn dechrau sylweddoli erbyn hyn.

Wrth gyd-weithio gyda Ffion ar gynllun cyfathrebu a marchnata’r gwasanaeth ieuenctid, rydw i yn gweld ei fod yn waith di-ddiwedd gyda syniadau newydd yn cael eu cynhyrchu pob dydd. Mae creu posteri i hyrwyddo digwyddiadau i wahanol ardaloedd yn waith, ymateb i gwestiynau a sylwadau ein pobl ifanc ni, diolch iddynt am eu cyfraniadau, a cheisio mesur eu bodlonrwydd gyda’r gwasanaeth, heb sôn am geisio creu lluniau difyr i ddenu sylw, dilyn cyfryngau cwmnïau a sefydliadau eraill er mwyn rhannu eu newyddion a’u digwyddiadau hwy a all fod o ddiddordeb i’n cynulleidfa ni, heb sôn am fideos i ddangos ein llwyddiannau ni a chreu astudiaethau achos. Mae hyrwyddo gwasanaeth yn waith llawn amser ac mae cysondeb a brandio yn ddwy elfen bwysig o fod yn rhannu gwybodaeth gyda chynulleidfaoedd er mwyn cadw eu diddordeb.

Er fod y rhan fwyaf ohonom bellach yn berchen ar ffonau clyfar ac yn ymwybodol o’r cyfryngau cymdeithasol, nid pawb sydd yn gallu eu defnyddio at ddefnydd busnes, felly yn dilyn llwyddiant fy sesiynau herio, rydw i wedi penderfynu cyflwyno hyfforddiant syml sydd yn codi ymwybyddiaeth ein staff ni o bwysigrwydd defnyddio cyfryngau cymdeithasol, a sut i’w ddefnyddio yn saff ac yn effeithiol a fydd gobeithio yn cael ei gyflwyno yn y flwyddyn newydd!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .