Parhau i herio…

Rydym yn parhau i fod yn cynnal ein sesiynau herio ac yn mwynhau cyfarfod wynebau newydd ledled y Sir. Mae’n sesiynau yn amrywio yn eu niferoedd o 5 mewn sesiwn hyd at 20, ac mae pob sesiwn yn cynnig mewnwelediad newydd a gwerthfawr i ni o barodrwydd unigolion i fod yn herio.

Rydym yn dysgu llawer ynglŷn a diwylliannau gwahanol sydd yn bodoli o fewn gwahanol adrannau yn y Cyngor, yn ogystal â dysgu am yr heriau a’r buddiannau sydd yn dod o fod yn herio syniadau a thraddodiadau.

Mae’r gair herio yn ei hun yn air sydd wedi cael ei gwestiynu yn rheolaidd – a yw’n air bygythiol, a yw’n air sydd yn cynnau emosiwn dim ond wrth ei yngan ac a oes gair gwell i’w gael i gyfleu cyd-weithio, rhannu a datblygu syniadau? Mae agweddau amrywiol i’w gael hefyd tuag at herio yn effeithiol, gydag ambell rôl yn disgwyl i unigolyn herio’r drefn yn rheolaidd er mwyn amddiffyn lles eraill, tra fod rolau eraill yn cael eu cyfyngu gan bolisïau a gweithdrefnau.

Wrth drafod opsiynau, barn, a phrofiadau gyda gweithwyr y Cyngor mae hi’n bleser gweld y parodrwydd sydd i fod yn herio’n systemau presennol ni er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaeth gorau posib i drigolion Gwynedd, ac yn ‘rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud’, ac fe fyddwn yn parhau i gynnig y sesiynau hyn i’n gweithwyr yn y flwyddyn newydd. Gobeithio y gwelwn ni chi yno!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .