Bwrdd Plant yn Gyntaf

Un prosiect rwyf wedi bod ynghlwm ag o ers mis Medi yw Prosiect Bwrdd Plant yn Gyntaf. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Llywodraeth Cymru, a bwriad y prosiect yw i anelu i greu cymunedau cryf, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn eu cymunedau yn ogystal a lleihau anghydraddoldeb.

Un o brif nodweddion y prosiect roedd rhaid i mi ddygymod ag ef oedd nad prosiect newydd yw hwn, ac nid oes ychwaith arian er mwyn cynnal y prosiect. Yn hytrach, ffordd o gydweithio ydyw er lles plant a phobl ifanc gan ganolbwyntio ar ardal benodol.

Ein bwriad ni fel grŵp prosiect yw gwrando ar anghenion plant a phobl ifanc yr ardal, er mwyn creu newid ar lefel leol, gan dynnu partneriaid ynghyd i weithio er budd y plant a phobl ifanc, yn hytrach na disodli rhaglenni sydd eisoes ar waith.

Rydym ni fel grŵp prosiect yng Ngwynedd wedi cwblhau ein asesiad anghenion ar gyfer ein ardal, ac wedi adnabod sefydliadau a phrosiectau a allai fod yn cynnig cymorth i ni er mwyn datblygu’r ardal a gwella ein cydweithio. Yn ddiweddar fe fûm i’n gyfrifol am drefnu cyfarfod Bwrdd Plant yn Gyntaf gan sicrhau fod cynrychiolaeth o wahanol sefydliadau yn mynychu ac fe roedd hi yn ddiddorol iawn clywed eu barn a’u syniadau hwy ynglŷn a beth y gallent ei gynnig, a cheisio eu cael i weithio yn aml-asiantaethol gan fanteisio ar arbenigedd ei gilydd er mwyn cynnig rhywbeth gwell i blant a theuluoedd yr ardal.

Mae gennym lawer o waith i’w wneud rhwng rŵan a mis Mawrth er mwyn gwthio’r prosiect hwn yn ei flaen, ac er mwyn ysgogi’r ffordd newydd hwn o weithio er mwyn creu cysylltiadau rhwng asiantaethau a rhoi’r cyfle i’r holl unigolion fanteisio ar beth sydd yn cael ei gynnig yn eu hardal nhw yn barod.

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .