Rhwydwaith Seren

Un o’r pethau gorau am gael bod ar y Cynlluniau rheolwyr/arbenigwyr yfory ydy’r amrywiaeth.
Mae tasgau anghyffredin yn dod o gwmpas bob hyn a hyn i ni gael gweithio fel tîm i’w cwblhau.

Yn fyr, Rhwydwaith Seren ydy cyfres o weithdai sydd wedi eu targedu i bobl ôl 16 sydd yn disgleirio yn academaidd. Y gofyn i ni fel grŵp o hyfforddeion oedd i gymhorthi’r adran addysg a chynllunio gweithdy oedd yn canolbwyntio ar sgiliau cyfathrebu.
Roedd cyfathrebu yn sgil hanfodol bwysig i’r bobl ifanc yma gael datblygu. Roedd blynyddoedd pwysig o’i blaenau lle’r oedd rhaid paratoi er mwyn sefyllfaoedd fel cyfweliadau i’r brifysgol a.y.y.b.
Fel grŵp roedd rhai cynllunio 3 thasg i’’r bobl ifanc a oedd yn canolbwyntio ar gyfathrebu. Y tasgau oedd:

‘Human Bingo’. Tasg i dorri’r iâ ond yn hybu i’r bobl ifanc rwydweithio gyda’i gilydd i lenwi taflen bingo. Ar y daflen roedd nifer o ddatganiadau buasai’n gallu bod yn wir am berson arall yn y ‘stafell. Felly roedd rhaid mynd ati i siarad â phobl i lwyddo!

Tasg blaenoriaethu. Roedd y dasg yma gyda nifer o sefyllfaoedd gwahanol. Y gofyn oedd i’r bobl ifanc drafod i flaenoriaethu’r tasgau. Roedd rhaid iddyn nhw herio ei gilydd i wneud yn siŵr eu bod yn eu gosod yn iawn yn y rhestr.

‘Impromptu Speeches’. Roedd y rhain yn effeithiol gan ein bod yn rhoi pobl ifanc ar y sbotyn i drafod pwynt am 2 funud heb baratoi. I fod yn hyd yn oed mwy heriol, roeddem eisiau iddyn nhw wneud hyn yn Saesneg hefyd gan fod rhai yn anelu i fynd i brifysgol yn Lloegr.

Fel gwnes i sôn am yn ddechrau’r post yma, rydym yn cael gwneud tasgau anghyffredin iawn. Doeddwn i erioed wedi gweithio a phobl ifanc yn flaenorol, ac i fod yn onest, ddim wedi bwriadu gwneud chwaith! Ond, un peth dwi’n ddiolchgar o oedd cael y siawns i helpu’r bobl ifanc yma a gwthio’n hun allan o’r ‘comfort zone’!

rhwydwaith seren

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .