Nôl i’r Brifysgol

Mis Medi ydy’r Mis lle mae pobl yn mynd yn ôl i’r ysgol, coleg neu’r brifysgol. Roeddwn i heb gael y teimlad yna ers tipyn o flynyddoedd. Ond y Mis Medi yma, mi wnes i ddychwelyd yn ôl i’r Brifysgol.

Er fy mod yn fy ugeiniau bellach, roedd dal ychydig o nerfau diwrnod cyntaf. Roedd rhaid i mi ddeffro’n gynnar y bore Sadwrn er mwyn dal y trên er mwyn cyrraedd y gweithdy cyntaf erbyn naw’r bore!
Erbyn cyrraedd Newcastle roeddwn i wedi cysgu’r nerfau i ffwrdd. (Mi wnes i ddal y trên am 5:00am!) Cyrhaeddais y campws ac roedd yr ysgol fusnes o fy mlaen. I mewn a fi a dyna le’r oedd gweddill y grŵp ar yr un cwrs yn disgwyl.
Cwrs information rights law and practice mi fyddai’n ei astudio, felly mi wnes i fynd o gwmpas y grŵp er mwyn darganfod pwy oedd yn gwneud yr un cwrs a mi. Erbyn i mi gael dod i adnabod ychydig o bobl, roedd hi’n amser mynd gyda’r darlithwyr i’r theatr darlithoedd. Yn fan hyn mi wnes i wario gweddill y dydd yn cael cyflwyniadau i’r:

Modiwlau byddem yn ei hastudio

Ffurf y cwrs

Sut i gyfeirnodi’r gyfraith

Roedd yr uchod i gyd yn newydd i mi. Yn enwedig ffurf y cwrs. Mi fydd mwyafrif y gwaith yn cael ei wneud yn annibynnol gan ei fod yn gwrs ‘distance learning’. Tybiaf hyn fydd yr her fwyaf i mi wynebu yn y misoedd nesaf i sicrhau fy mod yn disgyblu fy hun i gydbwyso’r gwaith coleg a’r gwaith dydd i ddydd.

Daeth diwedd y dydd yn gyflym. Mi fyddai ddim yn ôl yn Newcastle tan y flwyddyn newydd ond mae cennai ddigon o waith i gadw fi’n brysur tan hynny! Felly pen lawr rŵan i gwblhau’r aseiniad cyntaf!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .