Cynhadledd Flynyddol CIPS 2018

Yn ddiweddar fe fynychais gynhadledd flynyddol CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) yn Llundain. Rhag ofn nad ydych chi wedi dod ar draws fy mlogiau blaenorol yn sôn am CIPS – dyma’r corff proffesiynol mwyaf ar gyfer y maes caffael a chyflenwi ar draws y byd, a gyda hwy yr wyf yn astudio fy nghymhwyster.

Pam penderfynu mynychu?

Rwy’n credu bod budd mawr i fynychu cynadleddau er mwyn datblygu dealltwriaeth ehangach a chael cyfle i rwydweithio a rhannu arferion da. Gan fy mod yn astudio cymwysterau CIPS ac mae dyna yw’r corff arweiniol ym maes caffael, roeddwn yn awyddus iawn i gael cyfle i fynychu er mwyn ehangu fy nealltwriaeth o’r maes caffael tu hwnt i’r hyn ydym yn ei wneud yng Nghyngor Gwynedd a chael y cyfle i gyfarfod arbenigwyr caffael eraill i weld beth yw’r arferion caffael mewn cwmnïau a chyrff eraill.

Rhai o’r pethau a drafodwyd?

Cafwyd cyflwyniad am y maes caffael yn gyffredinol, yr economi, yr effaith y mae Brexit yn debygol o’i gael a sut i ddelio â hynny. Yn ystod y sesiynau byrrach, cafwyd trafodaeth ynglŷn â phwysigrwydd sgiliau meddal gan swyddogion yn y maes caffael, sut i arwain newid, a’r manteision ac anfanteision o ddelio gyda chwmnïau mawr neu fusnesau bach a chanolig.

Beth oedd uchafbwynt y gynhadledd?

Roedd cymaint o sesiynau buddiol drwy gydol y dydd, mae wir yn anodd dewis un uchafbwynt! Un peth gwych oedd gweld cymaint o wahaniaeth y gall gwasanaeth caffael ei wneud a’r gwahanol ffyrdd y gellir gwneud hynny. Yn aml iawn, yr ymateb a geir wrth drafod caffael yw ymateb negyddol wrth i amryw ei weld fel rhwystr bod rhaid mynd drwy broses a rhoi ychydig mwy o ystyriaeth i brynu gwasanaeth neu newydd. Ond mae caffael yn wasanaeth cwbl ganolog i unrhyw sefydliad ac mae’r ystyriaethau yn y broses gaffael yn gallu gwneud gwir wahaniaeth – arbed arian neu gael gwell gwerth am arian, sicrhau bod yr hyn a gaiff ei gaffael yn safonol drwy’r cadwyni cyflenwi (megis cyflogaeth foesegol neu’r amgylchedd).

Roedd hefyd yn anhygoel i glywed gan arbenigwyr arweiniol y maes a rhwydweithio a rhannu gwybodaeth gyda chyfoedion o’r maes caffael, a chael dod â’r wybodaeth hynny yn ôl i Gyngor Gwynedd!

4

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .