Cymell a Mentora

Wythnos diwethaf fe fûm i’n sôn am gymell a mentora – dwy sgil werthfawr sydd yn amlygu eu hunain o fewn ein byd gwaith ar hyn o bryd.

Ers hynny, fe gefais i’r fraint o fynychu cynhadledd mentora a oedd wedi ei threfnu gan Busnes Cymru ac yn cael ei chynnal yng Ngholeg Fusnes Cambria i ddathlu diwrnod cenedlaethol mentora.

Roedd yn ddiwrnod cynhwysfawr a oedd wedi ei rannu yn ddwy. Yn ystod y bore, cawsom gyflwyniadau difyr gan Dafydd Roberts, Rheolwr Ardal Gogledd Cymru yn trafod gweledigaeth a datblygiadau mentora yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd, ac yna Vicki Massey a fu’n cyflwyno am y sgil a’r gwaith sydd wrth baru mentor gyda’i ddarpar fentai.

Yn y prynhawn cawsom ddewis mynychu dau weithdy. Penderfynais i fynychu gweithdy “Developing STRONG mentees” a “Leadership in mentoring”. Roedd yn gyfle gwych i ni rwydweithio gyda mentoriaid eraill a rhannu profiadau a syniadau.

Roedd hi’n wych gweld agwedd iach ac agored gan y mentoriaid a’u bod yn croesawu mentoriaid newydd o bob oedran, gan bwysleisio mai profiad ac nid oedran sydd yn bwysig. Pwysleisiwyd ein bod yn magu perthynas sydd yn gweithio ddwy ffordd a cafwyd sesiwn ddiddorol iawn wrth wylio sesiwn banel gyda mentoriaid a’u mentai presennol yn rhannu profiadau a barn ynglŷn a’r berthynas sydd ganddynt, gan rannu’r da a’r trafferthion maent wedi eu goresgyn.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .