#IEUENCTID #DWYGENHEDLAETH

Cefais y pleser o fod yn rhan o brosiect hynod ddiddorol y mis yma sef prosiect #ieuenctid. Prif amcan y prosiect oedd ysgogi a chynnal sgyrsiau anffurfiol rhwng disgyblion Ysgol Bro Idris a thrigolion cartref preswyl Cefn Rodyn yn ardal Dolgellau. Roedd y sgyrsiau’n cael eu harwain dros gyfnod o 3 diwrnod gan yr actores Ffion Dafis. Rôl Ffion oedd  arwain  trafodaethau ar bynciau amrywiol  megis cymharu dyddiau ysgol y disgyblion â thrigolion Cefn Rodyn.

Treuliwyd ddiwrnod cyntaf y prosiect yng nghwmi Ffion Dafis a thrigolion Cefn Rodyn. Cafwyd sgyrsiau cartrefol a bywiog ac roedd gan nifer o’r bobol hŷn hanesion hynod ddiddorol am ddyddiau eu plentyndod yn ardal Dolgellau ac, yn fuan iawn, fe ddaeth yn amlwg bod eu profiadau hwy am fod yn dra gwahanol i brofiadau  cyfoes disgyblion Ysgol Bro Idris!

hshg
Dyma Ffion yn holi Mair o Ddolgellau am ei phlentyndod hi.

Yn dilyn trafodaethau rhwng Ffion â’r preswylwyr treuliwyd y diwrnod nesaf yn cynnal gweithgareddau gyda disgyblion blwyddyn 11 Ysgol Bro Idris. Roedd y gweithgareddau a’r cwestiynau yn seiliedig ar godi ymwybyddiaeth o’r anawsterau corfforol a meddyliol sy’n gysylltiedig â’r henoed. Cafwyd hefyd gyfle I drafod yr hyn ddylai cymdeithas ei wneud i gefnogi’r henoed. Roedd y disgyblion yn ardderchog yn mynegi eu barn ar y pynciau yma ac roeddent i gyd yn edrych ymlaen at gyfarfod trigolion Cefn Rodyn a sgwrsio dros baned a chacen.

43037179_428492304342941_1436936426192109568_n[1]
Disgyblion blwydd 11 Bro Idris yn trafod “beth yw henoed?”

Yn ystod diwrnod olaf y prosiect fe ddaeth y ddau genhedlaeth at ei gilydd er mwyn rhannu profiadau a hybu cyd-weithio at y dyfodol. Roedd egni’r bobl ifanc yn cael effaith bositif iawn ar y bobl hŷn ac roedd hi’n amlwg bod pawb yn mwynhau eu hunain yn arw iawn!

cerfn rodyn
Bechgyn Dolgellau ! #dwygenhedlaeth

 

Tra’n adlewyrchu ar y profiad rwy’n teimlo’n gryf bod rhaid i gymdeithas ymrwymo i lesiant yr henoed a chynnal perthnasau ystyrlon ac mae dod â chenedlaethau at ei gilydd i gymryd rhan yn y math yma o weithgareddau yn sicr yn ffordd effeithiol o wneud hyn!

Tan tro nesaf,

Sara Marged (Cynllun Rhelowyr Yfory)

36724774_1711959988852553_8507037256421212160_n

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .