29.10.18 – Diwrnod Cenedlaethol Mentora

A hithau yn ddiwrnod cenedlaethol mentora, dyma gyfle gwych i drafod maes sydd wedi bod o ddiddordeb mawr i mi ers fy nghyfnod yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor!

Fe wnes i gwblhau modiwl cwnsela wrth astudio gan edrych ar egwyddorion cwnsela yn effeithiol a sefydlu perthynas gwaith sydd yn gofyn am ymddiriedaeth a chydweithio gan y ddwy ochr. Serch hynny, trosolwg yn unig a gefais ar hyn, ac roeddem yn ymarfer gyda’n cyd-fyfyrwyr yn hytrach na delio gyda phroblemau ‘go iawn’.

Mae cwnsela yn faes arbenigol iawn, sydd yn cefnogi unigolion drwy brofiadau personol ac emosiynol gan edrych ar ddatblygu hyder a hunan werth, ac mae unigolyn yn hyfforddi yn benodol i weithio fel cwnselydd ac mae’r ddarpariaeth yn cael ei gynnig tu allan i ffiniau gwaith fel arfer.

Ond mae modd derbyn cefnogaeth, arweiniad a chyngor o fewn y gweithlu, heb orfod ymweld â chwnselydd. Mae cymell a mentora yn ddau ddull o gefnogi ein gweithwyr o fewn y Cyngor, ac yn cael ei annog gan ein diwylliant, wrth i Ffordd Gwynedd amlinellu pwysigrwydd hunan-ddatblygiad, hunan-hyder, a chymryd cyfrifoldeb drosom ein hunain.

Beth yw rôl cymhellydd a mentor?

Mae cymhellydd yn gweithio gyda unigolyn o fewn sefydliad gyda’r bwriad o wella perfformiad. Bydd gofyn i gymhellydd annog, cwestiynu, a herio’r cymhellai er mwyn datblygu sgiliau newydd a chyrraedd cerrig milltir gyrfaol. Nid oes angen i’r cymhellydd fod yn arbenigwr maes, ond yn hytrach yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau i annog datblygiad y cymhellai.

Bydd mentor yn gallu cynnig cyngor a rhannu profiadau wrth drafod sefyllfaoedd amrywiol. Gall y berthynas rhwng mentor a chydweithiwr fod yn hir-dymor gan ystyried sgiliau, cymwysterau, disgwyliadau a chynnig gofal bugeiliol ar brydiau.

Sut ydw i’n gwybod hyn?

Ar hyn o bryd, rydw i yn dilyn cymhwyster lefel 7 mewn Cymell a Mentora sydd yn cael ei gynnig gan y Ganolfan Reolaeth ym Mangor. Yn ogystal a chwblhau traethodau yn ystyried theorïau a sgiliau cymell a mentora yn effeithiol, bydd angen i mi hefyd gwblhau 20 awr o sesiynau cymell a mentora gyda gweithwyr o fewn y Cyngor.

Mi fyddai yn trefnu’r sesiwn, trafod ein cytundeb ac amlinellu ffiniau’r sesiwn, cwestiynu, herio, ac annog gweithwyr o bob lefel (gan gynnwys rheolwyr!) yn ystod y sesiwn, ac yna yn adrodd yn ôl gan gyfarch y pwyntiau gweithredol cyn y cyfarfod nesaf. Wedi i mi gwblhau fy 20 awr cyntaf, byddaf yn gallu adlewyrchu ar fy mhrofiadau er mwyn datblygu a bod yn un o gymhellwyr cymwysedig swyddogol ym mhŵl y Cyngor!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .