Priffyrdd a Bwdistrefol

Yn ystod y mis diwethaf rwyf wedi treulio ychydig wythnosau yn dysgu am sut y mae’r Cyngor yn mynd ati i geisio addysgu a gorfodi rheolau a rheoliadau sy’n berthnasol i ddefnydd o biniau, cartgylchu, troseddau gollwng sbwriel, tipio anghyfreithlon ac arolygiadau priffyrdd.

Pete, Tomos, Clive a Johnathon oedd y tîm cyntaf ges i dreulio amser yn eu cwmni. Maent yn dîm bach, ond tîm effeithiol sy’n mynd i’r afael â problemau gwastraff, baw cŵn a tipio anghyfreithlon. Maent yn gweithio ar draws Arfon a Dwyfor i gyd. Yr wyf wedi cael y cyfle i weld yr heriau maent yn eu hwynebu bob dydd, maent yn dîm bach sy’n gweithio dros ardal eang ardaloedd daearyddol uchaf Gwynedd. Mae yna ddwy elfen i’r gwaith y maent yn ei gyflawni, maent yn archwilio ac yn ymateb i gwynion ac ymholiadau ond maent hefyd yn ceisio i addysgu pobl o safbwynt y Cyngor a’r polisi ynghylch casgliadau bin, cŵn yn baeddu, materion ail-cylch ayyb. Anodd yw addysgu ar un llaw ond eto yn gorfod dirwyo os oes trosedd yn cael ei wneud.

I dîm o’r fath weithio mae angen tîm ymroddedig sy’n credu yn eu gwaith, a dyna welais i yma. Er weithiau mae gorfodi polisïau a dirwyo yn ymddangos yn anheg, Bwriad y polisi yw sicrhau bod y cymunedau ar draws Gwynedd yn cyrraedd yr un safon uchel pan ddaw hi i sbwriel, tipio anghyfreithlon, baw cŵn ayyb.

Yna, symudais i Meironnydd am weddill y mis gyda dau ddiwrnod ym Mhrifysgol Bangor yn Ffair y Glas yn y canol gyda ail-gylchu tîm y Cyngor.
Am weddill y mis roeddwn yn rhan o dîm cynnal priffyrdd y Cyngor. Roeddwn yn wirioneddol allan o fy dyfnder o ran fy nealltwriaeth o rai agweddau ar y lleoliad yma. Rwy’n mwynhau peirianneg a dylunio, ond roedd gweld y lefel o arbenigedd oedd gan y tîm ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd, rheoli ansawdd a ceisio atgyweiro pob problem o fewn cyfyngiadau cyllidebol yn wyrth.

Yr wyf yn awr yn chwilio a gweld craciau yn y ffyrdd, ansawdd leiniau gwyn wedi pylu, a dwi hyd yn oed yn gwybod bod twll yn y ffordd yn cyfri fel ‘pot hole’ pan fydd y dyfnder yn cyrraedd 40mm!!!

Dyma ychydig o luniau o fy amser gyda’r adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol:

sdr
cof
cof
cof
fbt
cof
cof
nor
sdr

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .