Cynllun Hyrwyddo

Yn ogystal a’m gwaith o ddydd i ddydd, rydw i wedi bod yn gweithio ar nifer o brosiectau bychain yn y Cyngor hefyd. Yn barod, rydych wedi clywed am fy mhrofiad i yn gweithio gyda Miriam i sefydlu cyfres o weithgareddau dan y term ymbarél, Datblygu Dy Hun, sydd yn cynnig cyfleoedd i staff y Cyngor i ymgyfarwyddo gydag egwyddorion Ffordd Gwynedd.

Prosiect arall rydw i wedi bod yn ei arwain yw Prosiect Hyrwyddo’r Cyngor. Mae’n brosiect newydd ac rydym ni fel Hyfforddeion yn gweithio fel tîm er mwyn datblygu ein sesiynau hyrwyddo. Byddwn yn edrych ar hyrwyddo Cynllun Rheolwyr ac Arbenigwyr Yfory, Cyngor Gwynedd, yn ogystal a Gwynedd fel Sir.

Un o’m mhrif amcanion i wrth sefydlu tîm oedd gweld a allem ni wthio ein ffiniau a dewis rôl sydd yn llai cyfforddus i ni na’r hyn byddem yn ei ddewis ‘fel arfer’. Gan fod y pump ohonom yn cyd-weithio’n aml gyda’n gilydd, byddai’n hawdd llithro i drefn o gael yr un rôl ar bob prosiect, ond gan ein bod wastad yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu ein hunain roedd yn gyfle gwych a saff i fentro.

Wrth weithio ar y prosiect hwn rydw i wedi dysgu pa mor eang yw’r Cyngor, o ystyried yr holl deitlau, swyddfeydd, profiadau a phobl sydd yma. Rydw i wedi cael trosolwg gwych o’n swyddi presennol ni, llwybrau gwaith, cyfleoedd gwaith a chyfleoedd datblygol ar gyfer unrhyw unigolyn sydd eisiau gweithio yma yn y Cyngor.

Mae’r prosiect hyrwyddo yn cynnwys ymweld a ffeiriau Prifysgolion, Colegau Chweched Dosbarth, Ysgolion Uwchradd, yn ogystal a chodi ymwybyddiaeth ein trigolion o beth sydd ar gael yn barod, a’r hyn gallwn ei gynnig iddynt.

Bydd ein ymweliad cyntaf ym Mhrifysgol Bangor yn Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar y 24ain o Hydref. Rydym yn edrych ymlaen i’ch gweld yno!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .