Cyfrifoldeb Rheolwr Llinell…

Y newyddion mwyaf cyffrous yw fy mod i wedi cael aelod newydd i’r tîm, sef Ffion, a fydd yn cyd-weithio gyda mi ar gynllun cyfathrebu’r gwasanaeth, tra byddai yn elwa o gyfrifoldeb rheolaeth llinell.

Fe fûm i’n rhan o’r broses recriwtio, cyfweld, a phenodi, cyn anwytho Ffion ar ei diwrnod cyntaf, a chynllunio ein rhaglen waith ar gyfer y misoedd nesaf.

Roedd yn brofiad cyffrous iawn cael y cyfrifoldeb o gyflwyno aelod newydd o staff i’r Cyngor, ond fe roeddwn hefyd yn teimlo’n warchodol iawn ohoni gan gofio fy niwrnod cyntaf i ar y Cynllun dros flwyddyn yn ôl bellach!

Mae Ffion yn aelod o’r tîm ers mis bellach, ac erbyn hyn rydym yn rhannu swyddfa. Er mai fy nghyfrifoldeb i yw’r Cynllun Cyfathrebu, mae gen i ddigon o gefnogaeth o fewn y gwasanaeth i’m annog ac i’m helpu. Yn ogystal a’m rheolwr lleoliad yn y Gwasanaeth Ieuenctid, mae gen i fentor profiadol sydd wedi ei lleoli yma yng Nghaernarfon i gynnig cefnogaeth i mi, a rhoi digon o gyfle i mi ofyn unrhyw gwestiynau gwirion! Rydw i hefyd yn parhau i gael cyfarfodydd rheolaidd gyda fy rheolwr llinell a rheolwr y Cynllun, ac yn cyd-weithio gydag Uwch-Reolwraig profiadol ar y Prosiect Parth Plant.

Gyda’r holl gefnogaeth sydd gen i, a chyfle gwych i ddatblygu fy hun, rwyf am fanteisio’n llwyr ar y cyfnod hwn i geisio rhoi’r hyn rydw i wedi ei ddysgu dros y flwyddyn diwethaf wrth fynychu hyfforddiant, arsylwi a chysgodi rheolwyr, yn ogystal a’r hyn rwyf wedi ei ddysgu wrth ddilyn y cwrs CMI Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Rheoli ac Arwain ar waith!

Dyma Ffion a finnau yn ffair gyrfaoedd Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau yn codi ymwybyddiaeth o’r Gwasanaeth Ieuenctid.

diwrnod agored

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .