Gwasanaeth Ieuenctid – Lleoliad 2

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid newydd yn cael ei lansio ar ei newydd wedd! Wedi chwe mis o gynllunio, paratoi, ymchwilio a disgwyl yn eiddgar, mi ydym ni yn dîm newydd, brwdfrydig yn edrych ymlaen i gyrraedd ein cymunedau!

Mae’n debyg y bydd rhai ohonoch yn sylwi fy mod i wedi bod yn rhan o’r Gwasanaeth Ieuenctid er peth amser bellach, ac mae llawer iawn wedi digwydd ers y tro diwethaf y bu i mi ysgrifennu ar y blog!

Y newyddion da yw fy mod i wedi cael ymestyn fy nghyfnod yn y Gwasanaeth Ieuenctid am chwe mis pellach gan weithio ar dri darn penodol o waith.

  • Mi fyddai yn mapio systemau a phrosesau’r gwasanaeth gan edrych ar ein camau o werth a chamau o rwystr er mwyn sicrhau fod ein gwasanaeth newydd ni yn gweithio mor effeithiol ag sydd yn bosib.
  • Mi fyddai hefyd yn parhau i weithio ar y cynllun cyfathrebu a fydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ar ei newydd wedd.
  • Yn olaf, mi fyddai yn cael cyfrifoldeb cyffrous iawn gan gyd-weithio’n agos gydag aelod newydd o’r tîm am y chwe mis nesaf!

Yn ogystal a pharhau gyda fy nghyfrifoldebau yn y gwasanaeth ieuenctid, rydw i hefyd yn gweithio ar gynllun Parth Plant Maesgeirchen ym Mangor. Mae’r prosiect hwn yn waith o fewn y Gwasanaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd a bydd mwy o wybodaeth i ddilyn yn fuan ynglŷn a’m cyfrifoldeb yn rhan o’r prosiect hwn!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .