Datblygiad personol

Tra bod y cwrs CIPS yn fy ngalluogi i ddatblygu fy nealltwriaeth yn fy maes arbenigol sef caffael, mae’n hanfodol bwysig hefyd cofio fod datblygu sgiliau meddal yr un mor bwysig.

Rydym yn y Cyngor yn gweithio i’r nod o roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud. Ond sut allwn ni wneud hyn yn yr hinsawdd heriol sydd yn bodoli yn y sector gyhoeddus y dyddiau yma? Wel un ffordd y mae modd gwneud hyn yw galluogi’r staff i gael cefnogaeth i ddatblygu eu hunain a chyrraedd y potensial sydd ganddynt.

Er mwyn datblygu fy sgiliau meddal, mi fues i ar ddau gwrs hyfforddiant mewnol yr wythnos yma – sgiliau cymhelliant a mentora, a rhoi a derbyn adborth adeiladol.


Sgiliau Cymhelliant a Mentora

 

cymhelliantCaiff cymhelliant a mentora ei gydnabod i fod yn ddull effeithiol o wella perfformiad, ac wedi cael profiad o’r ddau rwyf yn sicr o’r farn hynny.

Yn ystod yr hyfforddiant cawsom gyflwyniad i beth yw’r gwahaniaeth rhwng arddulliau mentora a chymhelliant, beth yw’r manteision, rhai o fodelau y gellir eu defnyddio i gymell neu fentora a beth yw’r sgiliau pwysig i’w defnyddio wrth gymell.

Roedd yn gyflwyniad gwych i gymhelliant a mentora a gan y byddaf yn dechrau cwrs Tystysgrif Lefel 7 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Swyddogion Gweithredol yn fuan roedd yr hyfforddiant yma heb os yn fuddiol i mi gael deall mwy am gymell eraill.

 


Rhoi a Derbyn Adborth Adeiladol

 

feedback

Mae rhoi a derbyn adborth yn rhan bwysig o unrhyw swydd er mwyn gwella perfformiad a sicrhau ein bod ar y llwybr cywir. Er fy mod yn aml yn derbyn ac yn rhoi adborth, penderfynais fynychu’r hyfforddiant yma er mwyn sicrhau fod yn gwneud hynny mewn modd effeithiol.

Gellir dweud bod rhoi adborth yn effeithiol yn sgil, ac fel unrhyw sgil mae angen ymarfer i’w wneud yn iawn ac ynghyd â chael trosolwg o sut i roi a derbyn adborth cawsom hefyd gyfle gwerthfawr i ymarfer  er mwyn dechrau miniogi’r sgil o roi adborth.

 


 

Nid yw’r dysgu byth yn gorffen, a byddaf yn parhau gyda fy natblygiad personol yr wythnos nesaf wrth fynychu hyfforddiant ‘7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol’ gan Academi Wales!

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .