DiSC

Mae yna bump ohonom ni yn hyfforddeion drwy Gynlluniau Yfory ar y funud, a gan ein bod yn gweithio ar amryw o brosiectau gyda’n gilydd mae ein gallu i gyd-weithio yn effeithlon yn hynod o bwysig.

Er mwyn deall yn well beth yw ein steil unigol o weithio a dysgu sut allwn wella ein cydweithrediad fe wnaethom gwblhau proffil DiSC unigol yn ddiweddar a mynychu gweithdy i drafod ein proffiliau.


Beth yw model DiSC?

Workplace-Circle_small

Model gweddol syml sy’n amlygu sut mae pobl yn cysylltu a chyd-weithio gyda’i gilydd yw DiSC.

Cafodd y model DiSC ei sefydlu gan Dr William Marston, seicolegydd ffisiolegol, a’i gyhoeddi yn y 20au. Wedi hynny cafodd teclynau asesu eu datblygu gan eraill ar sail model Marston.

Mae’r model DiSC cyflwyno pedwar steil gwahanol, sef:

D – Dominance / Dominyddol
i – Influence / Dylanwadol
S – Steadiness / Sefydlogrwydd
C – Conscientiousness / Cydwybodol

Mae pawb yn gymysgedd o’r pedwar steil, serch hynny mae gan y mwyafrif o bobl dueddiad tuag at un neu ddau steil yn benodol.

Caiff ei bwysleisio yn y proffil nad oes dim un steil yn well na’r llall, mae pob un yn werthfawr.


Y cam cyntaf i bob un ohonom  oedd cwblhau holiadur ar-lein. Roedd system gyfrifiadurol glyfar yn cynnig cwestiynau amrywiol o ran sut ydym yn ymateb yn unigol i wahanol sefyllfaoedd. Wrth gwblhau’r asesiad unigol caiff yr atebion a’r data eu defnyddio i greu proffil unigol sy’n cynnwys gwybodaeth am eich steil chi; beth yw eich blaenoriaethau yn y gweithle; yr hyn sy’n eich annog ymlaen a’r hyn sy’n rhoi straen arnoch; a chyngor ar sut i gydweithio gyda steiliau eraill.

Yn dilyn cwblhau’r holiadur, cawsom sesiwn ar gyfer y tîm o hyfforddeion i dderbyn ein proffil a thrafod y cynnwys ymysg ein gilydd.

Efallai eich bod amau os yw’r proffil yn rhoi disgrifiad da o bawb yn unigol, ond coeliwch chi fi, roedd o’n brofiad od darllen y proffil a oedd yn fy nisgrifio’n berffaith, bron yn well nac y buaswn yn gallu disgrifio fy hun!

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Erbyn hyn mae pob un ohonom yn y tîm yn gwybod pa steil/steiliau yr ydym yn tueddu tuag atynt, sy’n golygu ein bod yn gallu cadw hyn mewn cof ac addasu a gwella’r modd yr ydym yn cydweithio.

Rydym hefyd wedi gosod targedau penodol i ni weithio arnynt fel tîm, a byddwn yn adlewyrchu i weld sut yr ydym wedi gweithredu’r pwyntiau datblygol a osodwyd, yn ein cyfarfod tîm nesaf.

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .