Herio’n effeithiol – Rhan 6

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd yr wythnos ac wedi cynnal dwy sesiwn Herio’n Effeithiol ar gyfer oddeutu 40 o staff y Cyngor.

Sesiwn sydyn, awr o hyd oedd y sesiynau, ac wedi i ni drafod herio, dangos arbrawf diddorol, cyflwyno technegau herio a chael cyfle i ymarfer yr hyn a gyflwynwyd yn flaenorol, roedd yr awr wedi gwibio heibio!

Roedd yn brofiad gwych i gael ein cydweithwyr yn mynychu ein sesiwn, a gweld eu parodrwydd i ddysgu mwy am herio.

Beth yw’r adborth yr ydym wedi’i gael gan fynychwyr y sesiwn?

Dyma i chi enghraifft o ambell adborth a gawsom.

Sesiwn diddorol”

“Gwerthfawr iawn”

“Arbennig o dda”

Yn wir, mae’n dda gweld bod ffrwyth ein llafur yn cael ei gydnabod a bod y mynychwyr wedi cael budd o’r sesiwn.

Felly beth sydd nesaf?

Pwrpas y sesiwn oedd codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd herio ac oblygiadau o beidio herio, ac ysgogi mynychwyr i herio pan mae’n briodol. Ond rŵan mae’r gwaith caled yn dechrau i’r mynychwyr wrth iddynt ymarfer y sgil o herio’n effeithlon tu hwnt i waliau diogel yr ystafell ddysgu, ac yn y gweithle ehangach.

Mae’r ddwy sesiwn gyntaf wedi bod yn llwyddiant ond dim ond megis dechrau yr ydym ni! Ein bwriad yw trefnu mwy o sesiynau ar gyfer y dyfodol, nid yn unig yng Nghaernarfon ond mewn lleoliadau eraill a pharau i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd herio’n effeithiol, er mwyn gallu rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud!

Elliw a Miriam

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .