Herio’n effeithiol – Rhan 1

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod chi wedi darllen amryw o weithiau ein bod ni, fel Cyngor Gwynedd, yn ceisio “rhoi pobol Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud” gan ddilyn egwyddorion Ffordd Gwynedd. Ond beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd?

Y cam cyntaf yw deall anghenion pobl Gwynedd gan ofyn y cwestiwn “beth sydd yn bwysig i ti?” Wrth ofyn hyn, gallwn edrych ar ein gwasanaethau, a mesur pa mor effeithiol ydym yn cyfarch yr anghenion hyn.

Wrth gwrs, ambell waith, tydi hi ddim yn bosib cyfarch holl anghenion ein trigolion, ond ar brydiau, wrth edrych yn ofalus ar ein timau, systemau a phrosesau a’u herio gallwn ymdrechu i gyflawni’r gorau dros bobl Gwynedd.

Er mwyn gwneud hyn yn llwyddiannus mae’n rhaid dal drych arnom ni ein hunain, a bod yn fodlon gofyn cwestiynau anodd. Herio’r drefn, herio’r system, ac ar brydiau, herio’n gilydd.

O ystyried hyn, rydym wedi penderfynu creu sesiwn newydd sbon i annog staff y Cyngor i ddod i herio. Rydym hefyd yn gobeithio cynnal y sesiwn cyntaf i gael achrediad CPD – rhywbeth newydd i sesiynau hyfforddiant y Cyngor. Mae gennym lawer o waith i’w wneud, ond rydym yn edrych ymlaen ac byddwn yn eich diweddaru ar sut mae’r sesiwn yn datblygu yn fuan!

Elliw a Miriam

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .