Diwedd Lleoliad 2 – Derwen

WhatsApp Image 2018-08-30 at 14.26.03

Mae’r mis wedi hedfan heibio! Mae cyfnod y sesiynau chwarae yn Ysgol yr Hendre wedi gorffen am yr haf, ac mae pawb yn araf bach yn symud tuag at drefn arferol y tymor newydd yma yn Derwen.

Dwi wedi dysgu lot fawr yma – pethau megis fy nealltwriaeth o anghenion rhieni wrth fagu a byw gyda phlant sydd ag anableddau heriol. Rydw i hefyd wedi dysgu am ba fath o wasanaethau sy’n cael eu cynnig yma i deuluoedd Gwynedd gan Derwen (Tîm Integredig Plant Anabl). Dwi’n credu y bydd y profiadau dwi wedi eu cael yma yn rhai dwi am eu gwerthfawrogi a’i trysori am byth!

Mae’r gwasanaeth yn delio gyda phlant, teuluoedd, unigolion a sefyllfaoedd ofnadwy o anodd yn ddyddiol. Dwi wedi gwrando, holi a dysgu gymaint yn ystod y mis diwethaf ‘ma. Dwi’n mawr obeithio bod fi wedi llwyddo i gynorthwyo a chefnogi’r staff yn ystod fy nghyfnod yma.

Y tasgau a roddwyd i mi ar y cychwyn oedd datblygu taflenni newydd ar gyfer cyrsiau rhianta, gweithdai cwsg i blant, cwrs rheoli emosiynau a chwrs ymwybyddiaeth awtistiaeth ‘Y Blynyddoedd Rhyfeddol’ – roedd yn rhaid i’r taflenni yma i gyd gyd-ymffurfio a rheolau newydd GDPR (Deddf Rheoli Data 2016).

Tra bod gwaith swyddfa o ddydd i ddydd yn parhau roedd hi yn braf gallu cael haf ‘actif’ iawn gyda chriw o tua 20 o blant a tua 10 o staff bob dydd Mawrth, Mercher a Gwener bob wythnos. Erbyn diwedd y mis cefais gyfrifoldeb dros blentyn hoffus ac annwyl iawn yn ystod trip i Plili Palas a Gelli Gyffwrdd – un her oedd bod ganddo efaill sy’n edrych union yr un fath ag o!

WhatsApp Image 2018-08-30 at 14.27.42Wrth i’r mis fynd yn ei flaen cefais y cyfle i weithio ar brosiect grant sy’n cynnig ‘Egwyl i’r Teulu Cyfan’. Roedd rhaid i mi gasglu prisiau llety, cludiant, gweithgaredd a bwyd ar gyfer 8 penwythnos yn y flwyddyn nesaf. Creuwyd taflenni hyrwyddo a fideos yn Gymraeg ac yn Saesneg er mwyn sicrhau bod teuluoedd sydd angen gwyliau haeddiannol yn elwa o’r cynnig arbennig yma.

O ran fy natblygiad personol a’r sgiliau rheoli dwi wedi dysgu yma – dwi wedi elwa yn fawr o gael bod mewn cyfarfodydd a cael cyfarfod staff arbennig sy’n gweithio er mwyn ceisio gwella safon bywyd teuluoedd Gwynedd. Dwi wedi mwynhau casglu gwybodaeth a gosod cynllun ar waith fydd gobeithio yn atgofion melys a chofiadwy i rai o deuluoedd arbennig Gwynedd.

Ymlaen a fi felly lawr y lôn nesaf at y gwasanaeth ‘Priffyrdd a Bwrdeistrefol’ ymhen wythnos!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .