Wythnos gyfan yn Galw Gwynedd

Os am ddod i wybod am holl amrediad gwaith y Cyngor – dyma’r lle i ddod i weld y Cyngor ar ei orau!

Mae cael gweld staff y ganolfan alwadau wrth eu gwaith wedi agor fy llygaid i sustemau a threfniadau’r Cyngor. Yma ceir ymholiadau fel peiriannau parcio diffygiol, biniau gwyrdd, brown, bwyd a bob dim, talu trethi cyngor a cheisiadau bathodynnau glas.

Wrth deithio draw i Benrhyndeudraeth ar y bore Llun cyntaf roedd gennai ddarlun yn fy mhen oedd yn cynnwys swyddfa o tua hanner cant o bobl yn ateb galwadau ac yn pasio ymholiadau gan y cyhoedd ymlaen. I’r gwrthwyneb mae tua 12 o bobl yn cyflawni’r holl waith yma – rhywbeth sydd wedi fy rhyfeddu. Maent yn derbyn ar gyfartaledd tua 650 o ymholiadau bob dydd, ac yna ar ôl derbyn yr holl alwadau mae’r criw yma yn prosesu ac yn cysylltu’r cwsmer gyda’r angen a’r gwasanaeth cywir – sy’n hollol anhygoel.

Treuliais ddiwrnodau yn gwrando ar alwadau a chyfrannu i gyfarfodydd, hyfforddiant ar geisiadau Bathodyn Glas ac effaith rheolau GDPR ar waith y ganolfan alwadau.

Fel man cychwyn i weithio yma yn y Cyngor, dwi ddim yn credu bod lle gwell i ddysgu a datblygu gwybodaeth rhywun am waith y Cyngor na’r ganolfan yma.

Mae’r staff yn ‘encyclopedias’ – bob un ohonynt. Diolch am eu croeso a’u parodrwydd i ateb pob cwestiwn oedd gennai. Mae rhain yn aelodau gwerthfawr iawn o fywyd a llwyddiant Cyngor Gwynedd!

 

‘HELO GALW GWYNEDD, SUT FEDRAI HELPU CHI HEDDIW?’

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .