“Helo! Galw Gwynedd. Sara’n siarad. Sut allai helpu? How can I help?”

Dyna oedd fy nghyfarchiad dewisol erbyn diwedd fy wythnos tra’n ymweld â’r ganolfan gyswllt “Galw Gwynedd.” Roedd ateb a gwrando ar amryw o alwadau yn hynod ddiddorol ac  roedd sgôp y gwaith o fewn y ganolfan gyswllt yn syfrdanol.  Efallai bod rhai ohonoch o dan yr argraff mai dim ond trosglwyddo galwadau ac ateb cwestiynau cyffredinol mae’r gweithwyr yno’n ei wneud, ond, ma’r canfyddiad yma yn bell iawn o’r gwir!

Mae’r  ganolfan yn gyfrifol am gofnodi genedigaethau a marwolaethau, asesu ffurflenni cais am docynau  parcio anabl, delio gyda thaliadau cyngor treth a llawer iawn mwy! Daeth yn amlwg i mi ar y ddiwrnod cyntaf bod y ganolfan yma yn ddull hollol allweddol i’r Cyngor gyfathrebu gyda’r cyhoedd.

A minnau yn ferch o Borthmadog  roedd nifer o wynebau cyfarwydd yn y swyddfa! Yn ogystal â hyn fe ddaeth yn amlwg i mi fod yr holl staff  yn un tim clos iawn ac mi wnaethon nhw wneud i mi deimlo’n rhan o’u tim  o’r cychwyn cyntaf. Diolch genod!!

Yn ôl y staff, roedd yr wythnos fues i’n  ymweld â’r ganolfan yn un hynod  ddistaw. Roedden nhw’n awgrymu mai’r rheswm mwyaf dros hyn oedd y ffaith bod y tywydd mor braf a phawb hefyd yn brysur yn gwylio’r tenis neu Gwpan y Byd! Serch hynny, doedd dim prinder o waith i’w wneud!

Erbyn diwedd yr wythnos roeddwn yn drist wrth feddwl am adael gan fy mod wedi mwynhau’r gwmniaeth ac wedi cael  gwrando ac ateb  amrywiaeth eang o alwadau. Ond………………..roeddwn wedi cael trosolwg fanwl o’r ganolfan gyswllt ac mae’n amser rwan i fynd ati i drefnu profiadau eraill!!

Felly, tan y tro nesa’…………………………..

Hwyl am y tro !

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .