Lleoliad newydd

8

Un peth a bwysleisiwyd i mi pan gychwynnais fy nghyfnod ar Gynllun Arbenigwyr Yfory oedd y bydd yr amser yn gwibio heibio. Rwyf wedi bod yn fy rôl fel hyfforddai ers bron i chwe mis bellach ac rwy’n gweld bod hynny’n wir bob gair!

Mae fy nghyfnod ar y lleoliad cyntaf gyda’r Uned Caffael wedi dod i ben ac rwyf wedi cychwyn lleoliad newydd gyda’r Tîm Categori Pobl sydd wedi’u lleoli yn yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Does dim amheuaeth fod rhywun yn cychwyn dod i deimlo’n gartrefol mewn un lleoliad, ac mae symud wedyn yn golygu fod angen ail gychwyn ymgartrefu mewn lleoliad newydd. Ond golyga hefyd fod cyfle ffres a chyffrous i gael cyfarfod pobl newydd, i gael profiadau newydd a datblygu fy sgiliau ymhellach.

Fe ddatblygais fy nealltwriaeth o gaffael a threfniadau caffael y Cyngor drwy amryw o brofiadau yn ystod fy lleoliad cyntaf, ac mi fydd hynny yn parhau yn y lleoliad yma. Ond gan fy mod mewn adran wahanol mi fydd rhaid hefyd ddod i deall o’r adran hon, ei gweledigaeth a’i gwasanaethau. Sut ydw i’n bwriadu gwneud hynny meddech chi? Mi rydw i wedi cael cyfarfod gyda’r Pennaeth Adran er mwyn cael trosolwg o weledigaeth yr adran ac rwyf hefyd wedi cwrdd gydag amryw o swyddogion yn yr adran er mwyn dysgu mwy am y gwasanaethau. Er fy mod wedi dysgu cryn dipyn yn y cyfarfodydd hyn, credaf yn gryf o fy mhrofiad dros y misoedd diwethaf mai’r ffordd orau o ddysgu am wasanaethau’r Cyngor yw cael profiad uniongyrchol ohonynt ac felly rwyf wedi trefnu i ymweld â rhai o wasanaethau rheng-flaen yr adran megis canolfannau dydd anableddau dysgu.

Yn ystod fy nghyfnod yn yr adran oedolion, iechyd a llesiant byddaf yn arwain ar brosiect tendro gwasanaeth penodol. Yn ogystal â sicrhau gwerth am arian a chadw’r budd yn lleol, mae gan yr adran hon nod ychwanegol o ganiatáu oedolion Gwynedd i ‘Fyw fy mywyd fel rwyf eisiau ei fyw’. Mae caffael gwasanaeth ble mae safon bywyd rhai o drigolion Gwynedd yn ddibynnol arno, heb os, yn fraint ac rwy’n edrych ymlaen at gael rhoi’r wybodaeth yr wyf wedi ei ddysgu a’r sgiliau yr wyf wedi eu datblygu yn y misoedd diwethaf ar waith er mwyn sicrhau llesiant y trigolion hynny sydd yn ddibynnol ar y cymorth a’r gofal a roddir gan yr adran.

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .