Y lleoliad cyntaf

Dyma fi, wyth wythnos i fewn i’r cynllun, wedi cyrraedd fy lleoliad gwaith cyntaf. Roedd y cyfnod cynefino yn werthfawr ac yn llawn profiadau sydd wedi rhoi agoriad llygad i mi o ran pwysigrwydd y gwasanaeth y mae Cyngor Gwynedd yn ei gynnig, ond rydw i hefyd yn edrych ymlaen yn arw at gael dechrau gweithio mewn adran am gyfnod o chwe mis, nes diwedd mis Mawrth.

Fel pob swydd newydd, mae’r oriau, dyddiau neu hyd yn oed yr wythnosau cyntaf yn gallu bod yn gyfnod ansicr, wrth geisio dod i adnabod pawb, dysgu am y rôl, a bod mewn lleoliad hollol newydd. Yn y gorffennol, wrth gychwyn swydd newydd rydw i wastad wedi cael cysur o wybod fod pawb arall wedi bod yn yr un sefyllfa a mi yn eu tro, fy mod fel arfer yn camu i esgidiau rhywun arall gyda eu rôl wedi ei ddiffinio yn glir, a bod rheolwr uwch fy mhen yn egluro beth sydd yn ddisgwyliedig ohona i.

Wedi cyfnod braf o gael cydweithio gydag Elin, mae’r ddwy ohonom ni bellach wedi ein lleoli mewn adranau gwahanol. Yn fy rôl i fel hyfforddai wedi ei lleoli yn adran Oedolion, Iechyd a Llesiant y Cyngor, nid ydw i’n llenwi bwlch gwag rhywun arall, a dydi fy swydd i ddim yn effeithio ar allu neb arall i wneud eu rôl hwythau. Rydw i mewn rôl newydd ac ddim yn siwr iawn ble i ddechrau!

Bydd y prosiectau rydw i yn gweithio arnynt yn cynnwys:
• Rheoli’r prosiect o fewnoli gwasanaeth i’r Adran
• Addasu a datblygu system broceriaeth o fewn y gwasanaeth gan gyd-weithio’n agos gyda’r tîm, a staff sydd ynghlwm a’r system bresennol.
• Mapio prosesau presenol y Cyngor, er mwyn adnabod rhwystrau, symleiddio ac addasu prosesau.

Mae’n rhaid cael cyfnod yn awr o ddysgu am yr adran, dysgu pwy ‘di pwy, trefnu cyfarfodydd gyda’r prif unigolion sydd ynghlwm â’r prosiectau, a gofyn cant a mil o gwestiynnau er mwyn dysgu gymaint ac yr ydw i’n gallu am fy rôl. Mae fy rheolwr lleoliad, wedi fy rhoi ar ben ffordd, ac rydw i’n barod i ddechrau ar fy ngwaith. Mae gen i lawer o waith dysgu o ‘mlaen, ond mi rydw i’n barod am yr her!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .