Y CMI a Minnau

Yn ogystal ag Elin fel cyd-hyfforddai, cyfaill arall sydd gen i yn cadw cwmni i mi ar hyd y daith am ddwy flynedd yw cwrs CMI Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sydd yn cael ei ddarparu gan y Ganolfan Reolaeth ym Mangor. Mae’r cymhwyster yn cael ei gydnabod ym maes Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar draws y byd ac yn gyfwerth â gradd meistr.

Fel hyfforddai, mae’r cymhwyster a lleoliadau gyfwerth a’i gilydd gyda’r naill yn bwydo’r llall. Bydd y profiadau o fewn y lleoliadau yn helpu gydag aseiniadau’r cymhwyster, a’r cymhwyster yn cynnig theori a strategaethau i’n helpu i ddatblygu o fewn y lleoliadau. Dau fis i fewn i’r cynllun, ac rydym yn dechrau ar ddau fodiwl cyntaf y CMI.

Mae pob modiwl yn cynnwys dau ddiwrnod o hyfforddiant wyneb yn wyneb gyda hyfforddwr profiadol yn y Ganolfan Rheolaeth ym Mangor, ac yna cyfnod o chwech wythnos i gwblhau aseiniad. Mae’r aseiniad yn cael ei farcio, ac yna rydych yn symud ymlaen i’r modiwl nesaf. Mae’r dyddiadau wedi eu rhannu yn eithaf cyson ar hyd y ddwy flynedd, yn cynnig amser i ddatblygu a dysgu rhwng pob modiwl.

Yn ogystal a dysgu llawer a chael atebion sydyn i gwestiynau, mantais arall dros deithio i Fangor yw’r cyfle i gyfarfod ac unigolion eraill sydd hefyd yn cwblhau’r cymhwyster o fewn amryw o sefydliadau gwahanol. Mae’n ein hatgoffa o’r byd mawr sydd yn bodoli tu allan i waliau cyfforddus y Cyngor.

Wrth edrych yn ôl ar fy nau ddiwrnod cyntaf ym Mangor, gan gofio fy nerfusrwydd a’m brwdfrydedd a oedd yn un cymysgfa fawr yn fy stumog, mi fyddai’n hawdd, erbyn hyn, galw fy syniadau yn eithaf ‘naïf’. Roeddwn i’n gwybod sut reolwr yr oeddwn i eisiau bod, a sut yr oeddwn i’n meddwl y byddwn i’n delio a sefyllfaoedd, ond heb gael y profiad o weithredu yn y byd go iawn eto. Rydw i’n cofio’r edmygedd a’r anghrediniaeth gan weddill y grŵp wrth i mi gynnig atebion o sut i ddelio gyda gwahanol broblemau ac unigolion, yn troi yn biti, ac yn grechwenu, wrth iddynt sylweddoli mai hyfforddai yn disgrifio sefyllfaoedd dychmygol, delfrydol, yr oeddwn i, heb lawer o brofiadau’r ‘byd go-iawn’ i’m harfogi.

Ond fe roedd y ddau ddiwrnod hwn yn brofiad gwerthfawr. Y naïfrwydd a’r piti yn tanio ysfa penderfynol ynof i ‘ddangos iddyn nhw’. Yn barod, rydw i wedi dysgu am lawer o fodelau amrywiol, ac yn gallu mesur fy hun ar wahanol raddfeydd i weld sut ydw i’n delio a sefyllfaoedd, ac oes yna atebion gwell? Tydi’r cymhwyster ddim yn hawdd, ond ar lefel meistr, does dim disgwyl iddo fod. Mae’n ein gorfodi i chwilio am brofiadau, yn ein hannog i gwestiynu a dysgu, ac mae pob profiad, yn fethiant neu yn lwyddiant yn gam yn nes i ddiffinio pwy ydw i, a sut arweinydd y gallai fod. Rydw i wrth fy modd yn casglu gwybodaeth, ac yn edrych ymlaen i gwblhau fy aseiniadau newydd.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .