Trysor yng nghanol y coed…

‘Da’ chi’n cofio fi’n son nol yn y blog cynta’ ‘mod i wedi bod allan yn ymweld â rhai o ganolfannau dydd a phreswyl y Sir? Wel un canolfan ddydd y bues i’n lwcus iawn o gael ymweld oedd Felin Glanrafon, Glynllifon.

Mae Felin Glanrafon yn rhyw 5 munud i ffwrdd o nghartref – oedd yn grêt i fi. Do’ ni ddim yn siŵr iawn beth i’w ddisgwyl o’r diwrnod, oeddwn roeddwn yn gwybod mai Canolfan Ddydd Anableddau Dysgu oedd y Felin a bod nain yn prynu priciau tân oddi yno a’u bod yn wych am adnewyddu a rhoi bywyd newydd i hen ddodrefn ond dyna fo deud gwir.

Dyma fi’n cychwyn o adra am 8:45 i fod yno erbyn 8:50! Roedd cerdded i mewn i’r Felin, yn syth yn rhoi ymdeimlad cartrefol. Roedd naws y lle a chyfeillgarwch a chroeso y staff oedd yno ar y diwrnod (Trefor, Barry a Carys) yn gwneud i rywun deimlo’n perthyn yn syth. Bu i Barry fynd a fi o gwmpas y safle cyn i bawb gyrraedd, a waw am amrywiaeth sy’n mynd ymlaen. Torri coed a phriciau tan, tyfu blodau a llysiau, adnewyddu hen feinciau picnic, gwneud hen ddodrefn i fyny, gwerthu cynnyrch mewn siop ar safle Glynllifon.

12 defnyddiwr gwasanaeth oedd yn y Felin ar y dydd Mawrth, pob un o gefndiroedd ac oedrannau gwahanol ond i gyd yn gweithio’n ddiwyg ac yn hynod groesawgar. Roedd yn amlwg fod pawb yn hynod hapus yn y Felin achos roedd digon o hwyl a thynnu coes i’w gael! Lleoliad hynod werthfawr gyda staff a defnyddwyr gwasanaeth gwbl wych. Un o’r ‘trysorau’ go iawn yng nghanol y coed – mi fyddaf yn fy ôl!!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .