“Sometimes you need to stand in front of tanks”

Cynhadledd “First 1000 Days”; Caerdydd – 13.12.17

Beth ydi’r rhaglen First 1000 Days?

Rhaglen cydweithio rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Cymru Well Wales yw’r First 1000 Days, ac mae’n canolbwyntio ar sicrhau bod pob gweithgaredd gaiff eu cyflawni i wella iechyd yn y blynyddoedd cynnar yn cael eu cydlynnu a bod pob partner yn gweithio at yr un nod.

Y gynhadledd

Codi 4:45am, dal y tren 6:01 yn syth i Gaerdydd ond honno wedi ei chanslo felly 6:18 i Gaer-Crewe-Caerdydd. 3 tren wahanol cyn 9am. Cyrraedd Caerdydd 10:35am. Hanner awr yn hwyr yn cyrraedd y gynhadledd ond yno mewn pryd i glywed sgwrs John Carnochan.

Heddwas wedi ymddeol ydi John, ac yn dod o’r Alban. Roedd ei sgwrs yn gwbl ‘waw’. Roedd ei sgwrs yn canolbwyntio ar fynd i’r afael a’r broblem yn hytrach na beio mewn sefyllfaeodd a sut y dylid fynd i’r afael a threiddio i graidd problemau sydd wedi deillio mewn troseddwyr yn yr achos yma.  Yn aml iawn, medd John, mae’r craidd yn hannu o flynyddoedd cynnar eu bywydau. Mae gwneud y peth iawn a herio’r drefn sydd ddim yn caniatau i rywun wneud y peth iawn yn bwysig – “sometimes you need to stand in front of tanks” oedd ei eiriau (y “tanks” yw’r rhwystrau gyda llaw) ac mae hyn yn greiddiol ym mywydau cynnar unrhyw un. Roedd ei sgwrs yn un o ddifrif ond roedd yn gwbl hwyliog ac ysbrydoledig.

stand in front of tanks
Darlun o ddywediad John Carnochan gan Scarlet Design Group

Roedd nifer o siaradwyr ysbrydoledig eraill yno, un o’r rheini yn cynnwys Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant Cymru (isod). Tra roedd y siaradwyr gwadd yn siarad a’r gweithgareddau yn cael eu rhedeg, roedd arlunydd yno Scarlet Design Group yn cofnodi’r sgyrsiau i lawr ar ffurf ‘infographics’ (llun pennawd) Roedd hyn yn ffordd mor dda o grynhoi pob dim mewn ffordd gwbl syml.

Huw Irranca-Davies

Cinio. Wedi hynny cafwyd trafodaeth ynglyn a data amrywiol am bob ardal awdurdod leol yng Nghymru. O hyn roedd gofyn i bob grwp bennu amcanion penodol a gwelliannau i’r ffyrdd o weithio partneriaethol o fewn yr ardaloedd hynny a thrafod ble roedd rol y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus mewn cynorthwyo hyn i ddigwydd. Roedd yn ddiddorol clywed beth oedd yr anghenion a theimladau ar draws Cymru gyfan.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .