Sgwrs Fawr yr Haf

Dros gyfnod o 5 wythnos dros haf 2017, sef wythnosau 6 hyd at 11 o’r Cynllun bues yn ffodus iawn o gael mynd i weithio ar ran o brosiect gyda’r Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

Y tîm yma sy’n gyfrifol am sicrhau bod negeseuon pwysig o’r Cyngor yn cael eu rhannu gyda trigolion a staff Gwynedd a hynny drwy amryw o wahanol ffyrdd – cyfrifon cymdeithasol, gwefan, fideos, newyddlen ddim ond i enwi rhai. Maent hefyd yn cynnal sgyrsiau gyda trigolion Gwynedd drwy redeg ymgynghoriadau gwahanol ar ran adrannau a gwasanaethau’r Cyngor. Mae’n faes diddorol gyda gwaith cwbl amrywiol.

Y prosiect a gefais fod yn ran o’i arwain oedd cychwyn ar y gwaith o wella’r ffordd mae’r Cyngor yn ymgysylltu efo plant a phobl ifanc. Wedi sgwrsio a pennu pwrpas i’r dasg gydag Elan a Lois o’r tîm, penderfynwyd ar dreialu’r syniad o fynd allan i wahanol ardaloedd ar draws Gwynedd dros wyliau’r haf er mwyn cynnal y sgwrs gychwynnol. Bangor, Pwllheli, Porthmadog, Caernarfon, Sioe Sir Meirionnydd, Dolgellau a Blaenau Ffestiniog oedd yr ardaloedd dewis – er mwyn cael amrediad o farn o ar draws y sir gyfan.

Stondin Stryd

Stondin stryd syml oedd gennym (yr uchod), a tair gweithgaredd arni. Roedd y gweithgareddau yn galluogi’r plant a phobl ifanc i deimlo’n rhan, a bod eu llais yn bwysig yn hytrach na bod pobl eraill yn gwneud penderfyniadau drostynt. Gwelir enghraifft o weithgaredd yn y lluniau uchod, pwrpas y weithgaredd yma yn syml oedd i’r plant a phobl ifanc ddewis pa gyfrwng cymdeithasol ydi’r gorau ganddynt drwy bleidleisio efo pom-poms lliwgar!

Prif bwrpas y gweithgareddau oedd i gasglu gwybodaeth a hynny ar y cwestiynau canlynol:

1: a ydi pobl ifanc y sir wirioneddol eisiau gwybod beth sy’n mynd ymlaen yn y Cyngor?

2: pa ddulliau yw’r gorau i gynnal y sgyrsiau yma?

3: pa brif negeseuon sydd ganddynt, boed yn bositif neu’n bryderon am y Cyngor?

I weld atebion y cwestiynnau uchod ac i weld canfyddiadau Sgwrs Fawr yr Haf cymerwch olwg ar y fideo isod!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .