Pwy ti’n feddwl wyt ti?

“Now then Elliw, can you explain to me why have you stuggled so much with this question?”

Dyma lais addfwyn fy mentor ar gyfer y cymhwyster CMI. Rydw i wedi treulio oriau, dyddiau, yn ceisio ateb cwestiynau ar gyfer fy aseiniad cyntaf, ond heb gael llawer o lwc. Felly dyma benderfynu cyfarfod fy mentor i drafod y marciau coch a oedd yn gorchuddio fy aseiniad.

Pam fy mod i wedi cael cymaint o drafferth? Wel, ble i ddechrau cynnig rhesymau? Tydw i erioed wedi astudio’r grefft o reoli o’r blaen. Dim ond newydd ddechrau yn y rôl ydw i. Mae’r cymhwyster ar lefel meistr. Toes gen i ddim profiadau ymarferol i’w cynnig. Yn bwysicach na dim, tydw i methu dod i hyd i lawlyfr rheolwyr yn amlinellu strategaethau sydd rhaid eu dilyn er mwyn fy helpu i ateb y cwestiynau, felly nid fy mai i ydi’r diffyg gwybodaeth yma.

“I don’t know how the managers think and plan and lead at my workplace yet. I can’t find the information.”

“Well, how do you do it?”

“But I am not a manager, I am a trainee.”

“Do you lead a project? Do you manage change?”

“Well..Yes on a small scale.”

“Then you are a leader. Now tell me again, how do you do this? What have you already done?”

A dyna hi’r geiniog yn syrthio.

Does ryfedd nad oeddwn i wedi cael llawer o lwc yn ceisio pasio cymhwyster mewn arweinyddiaeth pan nad oeddwn i hyd yn oed yn ystyried fi fy hun fel yr arweinydd.

Roeddwn i yn chwilio am yr atebion gan eraill, yn hytrach na chanolbwyntio ar y profiadau yr oeddwn i wedi eu cael yn barod yn rhan o’r cynllun. Ac yn wir i chi, gyda fy meddylfryd newydd, mi ddiflannodd y marciau coch dros nos.

Wrth feddwl fel arweinydd, a gweld fy hun yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb, roeddwn yn llwyddo i ateb yn hyderus ac yn gywir. Wrth feddwl fel hyfforddai, doeddwn i ddim yn gwthio fy ffiniau, ac yn bodloni ar fy anwybodaeth drwy ddefnyddio esgusodion.

Gall meddylfryd ddylanwadu ar eich delwedd, agwedd, hyder a gweledigaeth eraill ohonoch.

Felly…Pwy ti’n feddwl wyt ti?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .