Newid. Ymddiried. Gweithredu.

Newid.

“Tydi pobl ddim yn licio newid.”

Pam? Rydym ni yn delio gyda newid pob dydd. Diwrnod gwahanol. Tywydd gwahanol. Siarad gyda pobl gwahanol. Ond wrth sôn am newid yn y gweithle mae hi’n stori wahanol.

“Does dim angen newid.”

“Tydi trio ddim werth y risg.”

“Tydw i ddim mewn lle i ddweud dim byd.”

“Neith o ddim gweithio beth bynnag.”

Swnio’n gyfarwydd? Does bosib eich bod chi yn gwbwl fodlon ac yn hapus yn cael eich cario yn rhan o’r un systemau a phrosesau rydych wedi eu hetifeddu gan eraill ar hyd y blynyddoedd? Does bosib nad ydych chi yn cwyno am rywbeth yn ystod eich diwrnod gwaith. Felly, tybed oes yna ryw reswm dyfnach tu ôl i’r awydd i aros yr un fath?

Ymddiried.

Yn gyffredinol mae teimladau yn gysylltiedig a phrofiadau. Os ydych chi yn unigolyn sydd wedi bod yn ran o newid aflwyddiannus, anffafriol, a wnaeth arwain at lanast llwyr, does ryfedd nad ydych chi yn berson sydd yn hoffi clywed am newidiadau.

Nid ydych chi bellach yn ymddiried mewn unigolyn, arweinydd, neu sefydliad i wneud y penderfyniad cywir ar eich rhan, i newid er gwell.

Fodd bynnag, gyda’r arweiniad cywir fe all newid fod yn brofiad positif, ac nid dim ond y rheolwyr sydd yn gallu creu newidiadau bellach.

Gweithredu.

fformiwla

 

Gall newid weithredu ar unrhyw lefel gyda’r cynhwysion cywir.

  1. Mae’n rhaid bod yn anfodlon gyda’r sefyllfa bresennol. Bydd hyn yn creu’r ysfa i fod eisiau newid.
  2. Er mwyn creu newid yn llwyddiannus, mae’n rhaid gallu gweld y dyfodol sydd yn gweithredu er gwell a gwybod ble rydych yn anelu i’w gyrraedd.
  3. Bydd cymryd camau bach tuag at y newid yn creu ymdeimlad o lwyddiant byr-dymor, gan godi hyder a morâl y staff, ond cofiwch gadw eich llygad ar y nod hir-dymor!
  4. Peidiwch a chymryd barn eraill yn bersonol – bydd cyfathrebu yn agored yn creu tîm sydd yn ymddiried yn ei gilydd. Bydd hyn yn lleihau unrhyw wrthwynebiad i newid a bydd pawb eisiau iddo lwyddo.
  5. Peidiwch a bod ofn mentro – cynigiwch eich barn a’ch syniadau. Pwy a wŷr – efallai bydd eraill yn cytuno gyda chi!

 

 

 

 

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .