Lleoliad Prosiect 1 – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Mae fy nghyfnod prosiect – y chwe mis cyntaf ar waith – yn digwydd gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Beth ydi’r Bwrdd?

Wel, mae Bwrdd wedi ei sefydlu o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (Cymru) ar gyfer bob ardal awdurdod lleol. Mae hyn er mwyn gwella’r cydweithio ar wahanol faterion o fewn y gwasanaethau cyhoeddus er mwyn gwella llesiant ein trigolion. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn gweithio ar y cyd gan bod anghenion trigolion y ddwy sir yn eithaf tebyg.

Pwy yw aelodau’r Bwrdd?

Yn eistedd o amgylch Bwrdd Gwynedd a Môn mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Môn, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Heddlu Gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Prawf, Mantell Gwynedd, Medrwn Môn, Prifysgol Bangor, Cartrefi Cymunedol Gwynedd a Grŵp Llandrillo Menai!

Dros y chwe mis fy mhrif rôl, o achos mai tîm bychain o ddwy ydym ni ar hyn o bryd, fydd bod yn ran o ysgrifennu’r Cynllun Llesiant sy’n ymateb i Asesiad Llesiant a wnaethpwyd gan y Bwrdd yn ystod 2016 er mwyn gweld beth sy’n bwysig i bobl Gwynedd a Môn. Bwriad y Cynllun yw dod i fyny â amcanion a blaenoriaethau i bartneriaid y Bwrdd gyd-weithio arnynt dros y blynyddoedd nesaf. Mae’r amcanion a’r blaenoriaethau yn cael eu pennu yn unol a’r negeseuon ddaeth allan o’r Asesiad Llesiant. Bydd fy rôl hefyd yn cynnwys cynrychioli’r Bwrdd mewn cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol, paratoi deunydd ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd ac edrych ar ffyrdd o gyfathrebu ac ymgysylltu gwaith y Bwrdd.

Er mwyn gweld mwy am beth mae’r Bwrdd yn ei wneud neu i gael rhagflas ar yr Asesiad Llesiant a’r Cynllun Llesiant Drafft cliciwch isod:

https://www.llesiantgwyneddamon.org/cy/

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .