Lleoliad 2 – Gwasanaeth Ieuenctid

Dim ond 24 awr sydd wedi pasio ers fy mod i wedi cyrraedd fy ail leoliad, ac yn barod rydw i wedi setlo yn Adran Economi a Chymuned y Cyngor yng nghanol criw croesawgar ac hwyliog– adran nad oeddwn i’n gwybod llawer amdani nes i mi gyrraedd.

Mae’r adran yn gyfrifol am nifer o agweddau rydym yn eu cymryd yn ganiataol, er enghraifft Parciau Gwledig, Archifau, Amgueddfeydd, Adfywio Cymunedol a Phrosiectau Sylweddol. Rydym yn gweld hoel eu gwaith yn ddyddiol heb sylweddoli pwy sydd yn gyfrifol am oruchwylio’r Prosiectau. Rydw i wedi cael fy lleoli yng nghanol y Gwasanaeth Ieuenctid.

Os ydych chi yn unigolyn sydd yn byw yng Ngwynedd ac sydd heb glywed am y newidiadau a fydd yn wynebu ein gwasanaeth Ieuenctid ni yn ddiweddar, mae’n bosib eich bod wedi bod yn byw o dan gragen, neu wedi gadael y wlad. Mae trawsnewid y gwasanaeth Ieuenctid yn bwnc llosg sydd sbarduno trafodaethau, dadleuon ac ymgyrchoedd yn ddiweddar, ac felly croeso i’m ail leoliad.

Tra byddai’r rhan fwyaf o bobl, o bosib. yn rhedeg can milltir y ffordd arall cyn camu dros drothwy gwasanaeth sydd yn derbyn cymaint o sylw yng nghanol bwrlwm cyfnod o newid, rydw i yn camu i fewn, ac yn barod i wynebu’r her. Rydw i wedi cyfarfod y tîm ac yn awchu i ddechrau ar fy rhaglen waith, a byddaf yn siŵr o ddod a chi gyda mi ar y daith!