“Heno, heno, hen blant bach…”

Pwy fuodd yn gwylio’r gyfres gyntaf boblogaidd o Hen Blant Bach ar S4C y llynedd, a phwy sydd yn falch o weld ail gyfres yn dychwelyd ar ein sgrîn eleni?

Wedi ennyn diddordeb y cyhoedd yn ein canolfannau dydd, wrth weld y berthynas ryfeddol yn datblygu rhwng yr hen a’r ifanc, roeddwn i’n sicr yn fwy nac awyddus i fanteisio ar y cyfle i ymweld â’n cartrefi gofal, a chanolfannau dydd i gael treulio amser yng nghwmni oedolion hynaf ein cymdeithas.

Fe fûm i’n ddigon ffodus i ymweld â nifer o ganolfannau dydd a chartrefi preswyl yng Nghaernarfon, Criccieth, Nefyn a Llanberis, ac fe roedd y croeso yn gynnes iawn ym mhob man. Roedd yn gyfle gwych i ddysgu, a phrofi bywyd yng nghanol y bobl a’r gweithwyr. Mae’r gofal a’r gwasanaeth y mae’r unigolion hyn yn ei dderbyn yn werthfawr tu hwnt, ac mae’r staff wastad yn anelu i roi “pobl Gwynedd yn gyntaf”. O weithdai celf a chrefft, i chwarae bingo, sesiynau dawnsio a chanu, ymarfer corff ysgafn, a chyfle i sgwrsio ymhlith ffrindiau mae cymunedau yn cael eu ffurfio yn y canolfannau hyn.

Roedd y gweithwyr yn garedig, cyfeillgar ac amyneddgar, yn magu perthynas dda gyda pob unigolyn. Er fod gan y gweithwyr lawer i’w wneud, o waith papur, i drefnu digwyddiadau, mae awyrgylch hamddenol a chartrefol braf ym mhob sefydliad, gyda’r gweithwyr yn gwrando a sgwrsio gyda’r unigolion a’u hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Roedd hi’n fraint cael cipolwg ar fywydau’r unigolion, dysgu am y trafferthion a’r rhwystrau maent yn eu hwynebu pob dydd, a gweld pa mor werthfawrogol ydynt o’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn. Ar ddiwedd pob diwrnod, roeddwn yn teimlo’n drist i adael bwrlwm a phrysurdeb y canolfannau a’r cartrefi, gydag ambell i gymeriad yn siŵr o aros yn y cof am byth.

Mae profi gwasanaethau o’r rheng flaen yn amlinellu’r heriau a’r sialensiau sydd yn codi pob dydd, ond hefyd yn dangos y gwahaniaeth y gall gwaith caled wneud i fywyd a lles unigolion, sydd yn fy atgoffa pam fy mod yn awyddus i fod yn rhan o wasanaethau Cyngor Gwynedd yn y lle cyntaf.

Dim ond yr uchafbwyntiau o fy mhrofiadau sydd wedi eu crynhoi yma, ac mae gymaint mwy y gallwn i ddweud am yr hyn yr ydw i wedi ei weld a’i ddysgu. Tydi holl wasanaethau’r cyngor ddim yn berffaith o bell ffordd, ond roedd hi’n fraint cael profi gwasanaeth sydd yn gwneud gwahaniaeth i unigolion, a sicrhau ein bod yn “rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud”.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .