Darllen y map yn iawn

Tydw i erioed wedi bod yn un dda iawn gyda mapiau. Mi fyddwn i wastad yn cael trafferth eu dal i wynebu’r ffordd iawn cyn cychwyn, yn camgymryd llwybrau, ac yn meddwl mod i wedi teithio yn bellach nag oeddwn i mewn gwirionedd. Mi roedd fy mhen wastad wedi ei gladdu mewn llyfr yng nghefn y car pan oeddem yn mynd am dro ers talwm, a doedd gen i fawr o ddiddordeb yn y daith, dim ond yn y gyrchfan. A dweud y gwir, mi roedd hi’n ‘chydig o jôc adref o ystyried fod fy nhad yn athro Daearyddiaeth, a minnau wedi cwblhau TGAU a Lefel A yn y pwnc.

Ond ers i mi gychwyn yn fy rôl newydd, rydw i wedi mwynhau, ac ymddiddori mewn mapio. Nid mapio ffyrdd ac adeiladau, afonydd a mannau picnic, ond systemau a phrosesau, a mesur y gwerth a’r methiant yn ein systemau presennol.

Wrth gychwyn ar fy lleoliad cyntaf nôl ym mis Medi, nid oeddwn yn siŵr iawn pam ein bod yn treulio amser, adnoddau ac arian prin yn mapio’r hyn sydd gennym yn barod mewn lle. Mae’n rhaid fod pawb yn ymwybodol o’r broses bresennol yn barod, neu sut arall mae adrannau yn gweithio? Rydych yn gallu manylu ar bob proses yr ydych chi yn ei ddilyn o ddydd i ddydd ar gof. Ac yn bendant mi allwch chi fanylu ar y prosesau mae eraill o’ch cwmpas yn ei ddilyn.

Na allwch? Wrth gwrs na allwch chi! Fel arfer, dydych chi ddim hyd yn oed yn sylwi ar y camau rydych yn eu cymryd – dim ond eu dilyn yn awtomatig.

Dyma enghreifftiau o waith mapio rydw i wedi eu creu tra ar fy lleoliad cyntaf. Rydw i wedi dysgu fod yn rhaid mapio’r presennol cyn gallu creu llwybrau newydd ar gyfer y dyfodol. Mae’n rhaid dilyn y camau, ystyried eu gwerth, a mesur effaith tynnu camau cyn mynd ati i ddinistrio ac ail adeiladu, neu mae posibilrwydd uchel iawn o greu system gwaeth na’r hyn sydd mewn lle yn barod!

Wrth edrych ar y systemau rydym yn ystyried, a yw hyn yn ychwanegu gwerth i’r cwsmer? A oes ffordd haws i’r cwsmer wneud hyn? Os oes, gallwn addasu ein systemau gan ddefnyddio’r map yr ydym wedi ei greu gan ddilyn y trywydd gorau, gan “roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud”.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .