Adduned Blwyddyn Newydd

“If we wait until we are ready, we will be waiting for the rest of our lives” – Lemony Snicket

Dyma un o’r dyfyniadau pwysicaf rydw i wedi ei ddysgu hyd yma yn rhan o’m profiad ar Gynllun Rheolwyr Yfory y Cyngor. Mae derbyn cyfleoedd, hyd yn oed y rhai nad ydych yn gwybod llawer amdanynt, yn gallu eich arwain i gyfeiriadau gwbwl annisgwyl, gan agor drysau a phrofiadau newydd i chi.

Mae’r Cyngor mewn cyfnod o newid, ac mae’r staff a’u syniadau newydd yn byrlymu. Wrth dderbyn y syniadau hyn, gallaf fanteisio ar gyfle i ddylanwadau, a chael fy nylanwadu gan unigolion, syniadau a lleoliadau newydd. Mae hi’n hawdd ar brydiau i wrthod cyfleoedd gan fy mod yn ofni nad ydw i yn gwybod digon am y pwnc, neu beidio a chyfrannu yn hyderus a lleisio barn gan na fyddai neb yn derbyn fy syniadau fel hyfforddai, ond drwy wneud a dysgu, rydw i yn llwyddo ac yn ennill parch fy nghyd-weithwyr yn llawer cynt nag drwy wylio a ‘disgwyl nes yr ydw i yn barod’ i weithredu.

Mae ‘na bwyslais mawr ar y cynllun hwn i allu adlewyrchu ar brofiadau, ac adnabod fy nghryfderau a’m gwendidau. “Paid a meddwl gormod”, a “ti’n berffeithydd”, ydi’r geiriau sydd wedi fy nilyn i erioed. Rydw i yn meddwl am bob opsiwn, llwybr, a phroblemau all godi cyn cynnig syniadau newydd, sydd yn golygu,er fy mod yn hyderus yn cynnig syniadau, gall y gor-feddwl arafu’r broses yn sylweddol ar brydiau.

Rydym yn byw mewn byd ble rydym yn ofni gwneud camgymeriadau, ofn bod y person sydd yn herio, ac ofn cwestiynnu rhag cofn ein bod yn anghywir. Ond beth ydym yn ei ofni? Cael ffrae? Y cywilydd o fod yn anghywir? Yr ofn o golli parch a chyfeillgarwch eraill drwy eu herio? Neu a ydym yn ofni colli’r teimlad cyfforddus braf hwnnw sydd i’w gael wrth ddderbyn, dilyn, a ffitio yn berffaith yn ran o dim newydd?

Tydi cadw’n dawel yn gwneud lles i neb, a drwy dderbyn gwahoddiadau a chynigion newydd a gwylio’r dyddiadur yn llenwi, rydw i yn dysgu fod y teimlad o geisio a llwyddo, neu hyd yn oed geisio a dysgu o fethiant, yn deimlad gwell na chadw’n dawel a theimlo’n gyfforddus.

Felly dyma greu adduned blwyddyn newydd, i beidio a bod ofn mentro, a pheidio a bod ofn rhoi naid i’r gwyll o bryd i’w gilydd.

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .